Motorkøretøjer

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om biler og andre motorkøretøjer og tilbehør til disse.

 

Forbrugeren kunne kræve købet ophævet og erstatning for ekstra udgifter til billeje, da lejebiler ikke blev udleveret

07. december 2016

Forbrugeren krævede at få tilbagebetalt prisen for lejebiler samt erstatning for ekstra udgifter til billeje, da den erhvervsdrivende ikke ønskede at udlevere lejebilerne som aftalt, grundet forbrugerens betalingskort ikke stemte overens med deres aftalebetingelser.

Leasing af bil

28. november 2013

Ved ikke at orientere forbrugeren forud for afhentning af bilen havde den erhvervsdrivende misligholdt aftalen i en sådan grad, at forbrugeren kunne hæve leasingaftalen

Lejebil svarede ikke til det bestilte

28. november 2013

Forskellen mellem den bestilte og den leverede lejebil lå ikke inden for det acceptable, og den erhvervsdrivendes ydelse var derfor mangelfuld. Forbrugeren fik et afslag i prisen.

Aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbruger var ikke bundet af et vilkår om fuld accept af skader efter afleveringstidspunktet, da der forløb 3 uger inden bilen blev undersøgt af 3. mand.

Aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbrugeren kunne ikke få kompensation for underkørte kilometer, da han ikke havde haft en berettiget forventning herom, og da det havde minimal betydning for bilens værdi.

Forbruger opsagde aftale om leasing af bil

11. juli 2013

Forbrugerens opsigelse af aftalen var uberettiget. Den erhvervsdrivende kunne kræve, at forbrugeren betalte de resterende leasingydelser for den aftalte leasingperiode.

Køb af bil uden dansk registreringsafgift

11. juli 2013

Forbrugeren måtte gå ud fra, at den oplyste købspris for den bil, han tidligere havde leaset, var inklusiv moms og afgifter, da han ikke var udtrykkeligt oplyst om andet. Forbrugeren var berettiget til erstatning.

Bilsælger var ikke erhvervsdrivende

14. maj 2012

En virksomhedsejer solgte sin hustrus bil. Da salget ikke skete som led i sælgerens erhvervsvirksomhed, var der ikke tale om et forbrugerkøb. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen

Bilforhandler formidlede bilsalg for kunde

14. maj 2012

Forhandleren kunne ikke anses for sælger, da han ikke havde givet forbrugeren føje til at tro, at han solgte bilen i eget navn og for egen regning. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen

Tidligere skade på bil var ikke en mangel

23. november 2011

Den erhvervsdrivende kendte ikke til bilens skade på leveringstidspunktet og havde derfor ikke tilsidesat sin oplysningspligt eller give urigtige oplysninger i forbindelse med købet.