Møbler og boligudstyr

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om møbler og boligudstyr, som fx gardiner, sofaer og lænestole.

 

Forbrugeren kunne hæve køb, da sovesofa var af et andet materiale end aftalt

05. december 2016

Forbrugeren krævede at hæve købet af en sovesofa, da hun i forbindelse med købet blev oplyst om, at kvaliteten ikke var 100 % syntetisk. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at det var en udstillingsmodel, der var købt som beset.

Boligforening kunne ikke anses som værende erhvervsdrivende

23. november 2016

En boligforening kunne ikke anses som erhvervsdrivende i forbrugerklagelovens forstand, da de ikke havde handlet som led i deres erhverv. Forbrugerklagenævnet havde dog ikke kompetence til at behandle sagen, da prisen på købet af stole, borde og ophængsbeslag blev anset som et samlet køb og dermed oversteg grænsen på 100.000 kr.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

30. marts 2015

Klage over ridser på en glasbordplade blev afvist af sekretariatet, da ridserne var fremkommet ved almindelig brug, og da det er almindelig kendt, at glasborde bliver ridset ved almindelig brug.

Afslag i købesummen for lagner, som ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand

17. december 2014

Da den erhvervsdrivende ikke havde godtgjort, at ombytningsretten alene var begrænset til ombytning af madrassens indlæg, var forbrugeren berettiget til at hæve købet af madrasserne.

Dealsite var ikke ansvarlig for fejl ved rensning af sofa

22. april 2014

Det var bevist, at dealsitet ikke havde indgået aftalen på egne vegne, idet formuleringen af dealen klart og tydeligt gav forbrugeren det indtryk, at aftalen blev indgået med renseriet .

Forhøjet pris krævede forbrugerens accept

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivende havde pligt til at oplyse forbrugeren om, at det bestilte arbejde blev dyrere end anslået i prisoverslaget. Forbrugeren blev fritaget for yderligere betaling

Køb af læderbetrukket sofa

29. november 2012

En lædersofas visuelt ændrede udtryk i forhold til den foreviste stofbetrukne sofa lå ikke ud over, hvad man som forbruger måtte forvente. Sofaen var derfor ikke mangelfuld

Køb af sofa

06. februar 2012

Den erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at vedligeholdelse af sofaen var forbundet med et ikke ubetydeligt stykke arbejde. Forbrugeren kunne hæve købet.

Glasbord kollapsede og ødelagde trægulv

30. november 2011

Den erhvervsdrivende blev erstatningsansvarlig efter produktansvarsloven, da glasbordets defekt var skyld i skaderne på forbrugerens trægulv.

Stole solgt via telefon var et fjernsalg

30. november 2011

Købet var indgået ved brug af fjernkommunikation. Der var derfor tale om et fjernsalg, og forbrugeren var berettiget til at fortryde købet.