Husholdningsapparater og
isenkram

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om husholdningsapparater og isenkram, som fx køleskabe, støvsugere og vaskemaskiner.

 

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om køb af en washer dryer, da den var en del af en fast ejendom

25. maj 2018

Forbrugeren havde købt en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte hårde hvidevarer, herunder en washer dryer, som forbrugeren efterfølgende reklamerede over. Forbrugerklagenævnet vurderede, at washer dryeren udgjorde en del af den faste ejendom.

Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse køb af vaskemaskine, da fejl ikke var værdiforringende

05. december 2016

Forbrugeren krævede ophævelse eller omlevering af en vaskemaskine, da vaskemaskinen larmede voldsomt ved centrifugering. Vaskemaskinen blev undersøgt flere gange, men forbrugeren mente ikke, at fejlen blev afhjulpet. Den erhvervsdrivende afviste den seneste reklamation, da de ikke kunne konstatere fejl på vaskemaskinen.

Det ansås for godtgjort, at der ikke var tale om et forbrugerkøb ved køb af træflækker

25. februar 2015

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen, da der ikke var tale om et forbrugerkøb.

Den erhvervsdrivende skulle have oplyst om køleskabets begrænsninger

17. december 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af et køle-/fryseskab, da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst om køleskabets begrænsninger. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af køleskabet.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for skader på sin tørretumbler

27. oktober 2014

Den erhvervsdrivende var ikke ansvarlig for skader på forbrugerens tørretumbler, som følge af, at forbrugeren ikke havde fjernet transportbeslag inden monteringen af sin vaskemaskine. Den erhvervsdrivende havde oplyst forbrugeren om, at transportbeslagene skulle fjernes inden brug. 

Forbruger måtte medvirke til købets ophævelse

30. januar 2013

Det påhvilede forbrugeren at transportere varen til den erhvervsdrivendes butik, da hun selv havde transporteret den hjem, og da der var tale om en vare, som normalt transporteres hjem af forbrugeren selv

Forbruger kunne ikke få erstatning for stjålet indbo

19. december 2012

Den erhvervsdrivende havde foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og var derfor ikke ansvarlig for tyveriet af det opmagasinerede indbo.

Køb af espressomaskine

21. december 2011

Forbrugeren kunne ikke kræve omlevering, da espressomaskinen var udgået af produktion, og omlevering var derfor umulig for den erhvervsdrivende.

Batteri til robotstøvsuger holdt op med at virke

19. december 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse forbrugeren om batteriets levetid, da det måtte anses for almindelig kendt, at batterier er en sliddel.

Vaskemaskine efterlod sæberester i tøjet

28. september 2011

Årsagen til, at vaskemaskinen efterlod sæberester i tøjet skyldtes minimal vandmængde til skylning. Vaskemaskinen var ikke mangelfuld.