Foto, ure, optik og smykker

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om foto, ure, optik og smykker.

 

Forbrugeren kunne ikke fritages for betaling for købet af et par briller

18. maj 2016

Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren dog berettiget til fritagelse for betaling svarende til et beløb på 800 kr.

Forbrugeren var ikke berettiget til at annullere købet af et par briller

18. maj 2016

Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren berettiget til delvis fritagelse for betaling svarende til et beløb på 1.150 kr. 

Fortrydelsesret ved køb af ur i en fysisk butik

25. februar 2015

Forbrugeren var berettiget til at fortryde købet af et ur købt i en fysisk butik. Forbrugeren overholdt de tidsmæssige betingelser, og uret var ikke brugt. Det forhold, at skyderen på urremmen var blevet flyttet hindrede ikke fortrydelse af købet.

Brilleglas var knækket pga. uhensigtsmæssig konstruktion

17. december 2014

Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af et par briller, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af brillerne.

Forbruger burde have indset at pris var urealistisk lav

17. oktober 2014

En forbruger burde i forbindelse med internethandel have indset, at en rabat på 92 % var en fejl, hvorfor aftalen ikke kunne anses for at være bindende. De øvrige tilbud på hjemmesiden udgjorde 15 %.

Kamera ødelagt efter brug i regnvejr

16. juni 2014

Almindelig kendt, at elektroniske produkter ikke må udsættes for væske.

Forbruger var ikke berettiget til at udnytte returret

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivende havde ikke knyttet betingelser til udnyttelse af returretten, men da forbrugeren havde ridset uret, kunne det ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand

Brilliantring havde fabrikationsfejl

26. september 2013

Forbrugeren kunne hæve købet og tilbagelevere brillantringen i væsentlig samme stand, uanset at ringen var knækket og manglede en brilliant, da dette skyldtes fabrikationsfejlen

Brillekøb ophævet efter ét afhjælpningsforsøg

30. november 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke afhjulpet inden for rimelig tid, da forbrugeren en gang tidligere havde fået ombyttet brillerne.

Armbåndsur krævede lys for at oplade

25. oktober 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke oplyst forbrugeren om, at uret krævede lys for at oplade. Forbrugeren kunne hæve købet.