Fodtøj og sko

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om fodtøj og sko.

 

Forbrugeren kunne ikke få medhold i ophævelse af købet eller omlevering, idet fejlen på støvlerne ikke var omfattet af reklamationsretten

06. juli 2017

Forbrugeren oplevede cirka et år efter købet, at støvlernes hæle var slidte i forene, og at støvlerne havde udvidet sig. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at sliddet skyldtes uhensigtsmæssig brug, samt at støvlerne ville udvide sig, da de var fremstillet af naturmaterialer.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i ophævelse af købet eller omlevering, idet fejlen på støvlerne ikke var omfattet af reklamationsretten

06. juli 2017

Forbrugeren oplevede cirka et år efter købet, at støvlernes hæle var slidte i forene, og at støvlerne havde udvidet sig. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at sliddet skyldtes uhensigtsmæssig brug, samt at støvlerne ville udvide sig, da de var fremstillet af naturmaterialer.

Forbrugeren kunne kræve dækning af udgifter til returforsendelse af et par damestøvler

05. december 2016

Forbrugeren krævede dækning af udgifter til forsendelse af et par damestøvler, da hun havde modtaget en forkert størrelse. Den erhvervsdrivende har overfor forbrugeren afvist, at de har leveret en forkert størrelse.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

21. januar 2015

Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

07. januar 2015

Klage over et par sko, hvor stoffet og syningen på siden af begge sko var gået op, og hvor stoffet var flosset på den ene sko, blev afvist, da fejlene skyldtes uhensigtsmæssig brug.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

14. november 2014

Klage over at et par børnesandaler ikke kunne holde til to-tre måneders helt almindelig brug blev afvist af sekretariatet, da fejlen skyldtes uhensigtsmæssig brug.

Afslag i prisen på 400 kr. for et par sko, da læderet på den ene sko var revnet pga. fabrikationsfejl

21. februar 2014

Forbrugeren havde ret til at få et afslag i prisen på 400 kr., fordi den ene sko havde en fabrikationsfejl. Skoene kunne ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, idet de var godt brugt, og sålerne under begge støvler næsten var slidt igennem.  

Reparation krævede forbrugerens accept

30. oktober 2013

Den erhvervsdrivende kunne ikke uden forbrugerens accept foretage afhjælpning ved en reparation, som i væsentlig grad ændrede varens udseende mht. design og eksklusivitet

Køb af Uld

27. november 2012

Kontraktens bestemmelse om særlig procedure ved opsigelse var ikke til hinder for, at opsigelse kunne ske på anden måde. Nævnet havde kompetence til at behandle klagen over aftalen, som var indgået i Spanien. Sagen skulle behandles efter dansk ret

Tilgodebevis var kun gyldig et år

31. august 2012

Det var ikke et urimeligt aftalevilkår, at gyldighedsperioden for et tilgodebevis var begrænset til et år, og aftalevilkåret kunne derfor ikke tilsidesættes.

Køb af støvler

20. december 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke foretaget korrekt reparation, og støvlerne var derfor mangelfulde. Forbrugeren kunne hæve købet.

Et par skindstøvlers design gjorde dem særlig udsatte for vandindtrængen

20. maj 2009

Da støvlerne fremtrådte som robuste udendørsstøvler, var forbrugeren berettiget til at forvente en vis modstandsdygtighed over for vandindtrængen.

Et par skindstøvlers design gjorde dem særlig udsatte for vandindtrængen

20. maj 2009

Forbrugeren var berettiget til at forvente, at et par robuste udendørsstøvler havde en vis modstandsdygtighed over for vandindtrængen.

Køb af støvler

05. december 2006

Da afhjælpning af en mangel – selvom den var udført fagmæssigt korrekt – efterlod hvide aftegninger på støvlerne, var støvlerne fortsat mangelfulde. Forbrugeren berettiget til et mindre afslag i prisen, da aftegningerne var af mindre kosmetisk betydning

Køb af herrestøvle

05. oktober 2006

En uge efter købet gik venstre hæl fra på den ene støvle. Da manglen let og hurtigt kunne afhjælpes blev den anset for uvæsentlig. Sælgeren havde endvidere været berettiget til at afhjælpe manglen

Mangelfulde sko

30. marts 2005

Et par kondiskos bundsåler var sammensat af to forskellige materialer, der ikke kunne arbejde sammen, hvilket bevirkede, at snuderne gik op i limningen

Børnestøvler med ikke-væsentlig fejl

29. marts 2004

En mangel ved et par børnestøvler blev ikke anset for så væsentlig, at forbrugeren kunne hæve, da støvlerne havde været brugt i den væsentligste del af deres forventede brugsperiode

Skoen var ikke mangelfuld, da limen ikke havde fået tid til at hærde

31. december 2003

Såler limes til skohælen med lim, der skal hærde. Det blev derfor ikke anset for en mangel, at forbrugeren kunne skille sålen fra hælen kort tid efter limningen.

Støvlerne var ikke vandtætte, derfor kunne købet hæves

31. december 2003

Et par læderstøvlers design gjorde dem særlig udsatte for vandindtrængen. Da støvlerne fremtrådte som robuste udendørsstøvler, var forbrugeren berettiget til at forvente en vis modstandsdygtighed over for vandindtrængen.

Købet kunne hæves, da skoen var mangelfuld

31. december 2003

En læderlap, der var en væsentlig del af skoens design, faldt af allerede inden for den første måned efter købet. Nævnet fandt det sandsynliggjort, at læderlappen ikke havde været tilstrækkeligt fastgjort ved skoens fabrikation. Sælgeren havde ikke afkræftet formodningen for, at kvalitetsafvigelsen havde været til stede på leveringstidspunktet.

Sko med nedslidte hæle kunne ikke returneres

31. december 2003

Køb af damesko. Hælene var slidt ned i løbet af ca. 14 dage. Da forbrugeren ikke var blevet vejledt om, at skoene ikke var egnet til hverdagsbrug, forelå der en mangel. Ikke ophævelse da skoene ikke kunne tilbagegives i væsentlig samme stand.

Sandaler slidt i stykker efter kort tids brug

31. december 2003

Køb af sandaler. Sandalerne var efter kort tids brug slidt i stykker. Da forbrugeren havde fortsat brugen efter at skaderne var konstateret, kunne hun ikke ophæve købet.

Fritidssko slidt igennem på begge såler

31. december 2002

Et par fritidssko var efter mindre end to måneders brug slidt igennem på begge såler. Da der var tegn på, at skoene havde været brugt forkert, og da de havde været brugt efter reklamationstidspunktet, havde den erhvervsdrivende afkræftet formodningen for, at sliddet skyldtes en oprindelig fejl jf. § 77a, stk. 3

Indvendigt for i et par kraftige støvler slidt i stykker

31. december 2002

Det indvendige for i et par kraftige støvler var slidt i stykker 4 måneder efter leveringen. Årsagen til sliddet kunne ikke med sikkerhed klarlægges. Da den erhvervsdrivende ikke havde afkræftet formodningen for, at sliddet skyldtes egenskaber ved støvlerne, der var til stede ved leveringen, blev støvlerne anset for mangelfulde. Købelovens § 77a, stk. 3.

Læder gik fra såler på støvler efter 4 måneders brug

31. december 2002

Køb af støvler. Læderet gik fra sålerne efter 4 måneders brug. Da støvlerne var godt brugte, og da afhjælpning kunne ske inden rimelig tid, ville et krav om omlevering påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger.

Løse hæle på sko

31. december 2002

Løse hæle på sko. Da sælgeren inden rimelig tid havde afhjulpet manglen, kunne forbrugeren ikke stille krav om omlevering eller ophævelse.

Sko udsat for brug de ikke var egnede til

31. december 2002

Et par skos design indebar en risiko for, at de lange tånæser kunne beskadiges ved almindelig brug. Da skaderne måtte antages at skyldes, at skoene havde været udsat for brug, som de ikke var egnede til, havde sælger afkræftet formodningen for, at der skulle foreligge en mangel.