Computere mv.

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om computere, bærbare computere, tilbehør til pc osv.

 

Afhjælpning af en mangel på en computer inden for 28 dage var rimelig tid

09. juli 2018

Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var mangler ved computeren, og krævede at hæve købet, i det han anførte, at den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden rimelig tid.

Den erhvervsdrivende hæftede for et forsøg på afhjælpning foretaget af et værksted på producentens vegne

13. juni 2018

Forbrugerens havde reklameret til producenten af computeren på baggrund af den erhvervsdrivendes opfordring hertil. Den erhvervsdrivende hæftede derfor for dennes forsøg på afhjælpning.

Forbrugeren kunne ikke kræve gratis reparation eller ombytning, da computerskærm ikke var mangelfuld

23. december 2016

Forbrugeren opdagede en tordenflue midt i computerskærmen og klagede til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at der er tale om en udefrakommende faktor.

Undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort

08. juni 2016

Den erhvervsdrivendes servicevilkår var tilstrækkeligt klart formuleret, og det opkrævede undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort, hvorfor der var indgået en bindende aftale om opkrævning af undersøgelsesgebyr.

Mangler ved en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.

Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid

07. oktober 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.

Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid

07. oktober 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren. 

Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid

07. oktober 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.

Mangler på en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

07. oktober 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, som forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.

Mangler ved en computer blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

07. oktober 2014

Forbrugeren kunne hæve købet af en computer, idet den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af computeren.