Barnevogne, cykler,
knallerter, sports- og
fritidsudstyr

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager om barnevogne, cykler, knallerter, sports- og fritidsudstyr.

 

Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades.

20. september 2017

Forbrugeren var ikke berettiget til afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen, idet forbrugeren ikke havde godtgjort, at der var tale om en reklamationsberettiget mangel. Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende og krævede afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at batteriet var misligholdt og væskeskadet.

Forbrugeren kunne hæve købet af en ladcykel over for den erhvervsdrivende, som blev anset som aftalepart

07. december 2016

Forbrugeren købte på den erhvervsdrivendes hjemmeside en ladcykel. Da forbrugeren ikke kunne samle ladcyklen, reklamerede hun både til leverandøren og den erhvervsdrivende.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

12. maj 2015

Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.

Afhjælpning ved levering af cykelstel i rette farve kom for sent

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en cykel, fordi den erhvervsdrivende først tilbød levering af et stel i rette farver cirka syv måneder efter reklamationen, efter forbrugeren havde krævet ophævelse. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.

Køb af el-cykel kunne ophæves efter fem reparationer

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en el-cykel, da den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.

Klage over reparation af vandscooter

25. april 2014

En vandscooter måtte anses som en båd. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da den således omhandlede en tjenesteydelse vedrørende en båd. 

Dealsite var ansvarlig for fejl på cykel

22. april 2014

Dealsitets indretning og formuleringen af selve dealen gav forbrugeren en forventning om, at dealsitet var sælger af varen og dermed forbrugerens aftalepart.

Oplysninger om førpris var urigtige og vildledende

21. februar 2014

Forbrugeren var berettiget til et afslag i prisen, da varen ikke umiddelbart forud for købstidspunktet havde været solgt eller udbudt til salg til den angivne vejledende pris i en længere periode.

Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende

24. oktober 2013

Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da varen var en dyr specialvare, som normalt forudsætter kendskab, varen var betegnet som topmodel, prisen var ikke angivet som kampagnepris, prisen var ca. 10 % af den rigtige pris, og priser på andre modeller var betydeligt højere

Prisfejl ved bestilling af klapvogn på internetside

25. juni 2012

Forbrugeren kunne ikke fastholde aftale om køb af en klap-vogn på internettet, da forbrugeren vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl