Anden elektronik

 

Her kan du læse afgørelser, som Forbrugerklagenævnet har truffet i sager under kategorien anden elektronik, som fx dækker over høreapparater, kopimaskiner, telefax osv.

 

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at kræve et gebyr for nedtagning og afhentning af et alarmsystem

05. oktober 2017

Forbrugeren opsagde sit alarmabonnement og bad den erhvervsdrivende afhente alarmsystemet. Dagen efter alarmsystemet var blevet afhentet modtog forbrugeren en regning på 1.050 kr. som gebyr for nedtagning og afhentning. Forbrugeren krævede friholdelse for betaling af gebyret. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at gebyret fremgik af selskabets aftalebetingelser.

Oplysninger om 4G-funktion var vildledende

27. juli 2012

Den erhvervsdrivende havde ikke oplyst, at den markedsførte 4G-funktion ikke kunne benyttes i Danmark. Forbrugeren var berettiget til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Forbruger fortabte retten til at hæve købet

23. juli 2012

Da forbrugeren havde fået udskiftet telefonens skærm med en uoriginal del, kunne den ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, og forbrugeren kunne derfor ikke hæve købet.

Prisfejl ved bestilling af klippemaskiner på internettet

25. juni 2012

Forbrugeren kunne ikke kræve levering af to klippemaskiner købt på internettet, da han vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl

Køb af projektor

27. februar 2012

Det var ikke en mangel ved projektoren, at den havde støvansamlinger i de udvendige filtre. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til at hæve købet.

Mobiltelefon var mangelfuld trods irdannelser

23. december 2011

Den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen for, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet, og forbrugeren kunne derfor hæve købet.

Værdifuldt headset gik i stykker under flyrejse

28. september 2011

Det er almindelig kendt, at indtjekket bagage kan blive håndteret hårdhændet under transporten. Forbrugeren var på den baggrund ikke berettiget til erstatning for det ødelagte headset.

Alarmsystem var tilbehør til fast ejendom

11. februar 2011

Et alarmsystem blev anset for at være tilbehør til fast ejendom, uanset at alarmsystemets enheder kunne flyttes rundt i huset. Forbrugerklagenævnet havde derfor ikke kompetence til at behandle klagen.

Returnering til afsenderen af varen ved fortrydelse

24. september 2009

Varen var returneret korrekt, selv om den var returneret til afsenderen og ikke til den erhvervsdrivende, da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst om fremgangsmåden ved fortrydelse og afsenderens adresse fremgik af følgesedlen.

GPS navigation solgt med ældre kortmateriale

06. maj 2009

Det var ikke åbenbart, at kortmaterialet var af omtrent samme alder som den ældre GPS model. Da den erhvervsdrivende ikke havde oplyst om dette, var forbrugeren berettiget til at hæve købet.

Vare købt på internettet blev hentet i butikken

23. januar 2006

Er en aftale om køb indgået via den erhvervsdrivendes hjemmeside, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret, uanset om forbrugeren efterfølgende afhenter varen på den erhvervsdrivendes forretningssted

Køb af høreapparater

06. juli 2005

To høreapparatsælgere, der, efter at køberne havde reklameret over fejl ved høreapparaterne, havde taget disse tilbage, havde accepteret handlens tilbagegang og var dermed forpligtet til at tilbagebetale hele købesummen, idet de ikke kunne godtgøre, at andet var aftalt.

Afvisning af reparation under garanti

31. december 2002

En erhvervsdrivende afviste reparation under garantien, da plomberingen var brudt. Da dette ikke var gjort til en udtrykkelig betingelse for garantien, og da der ikke var tegn på uautoriseret indgreb, havde forbrugeren krav på reparation

Ophævelse af lejeaftale for kopimaskine

31. december 2001

Ophævelse af en aftale om leje af kopimaskine, da den erhvervsdrivende efter at have taget maskinen tilbage ikke kunne godtgøre, at den var mangelfri. Vilkår om uopsigelighed kunne ikke anses for vedtaget. Lejer anset som forbruger og ikke erhvervsdrivende

Fuld returret gælder ikke ubegrænset

31. december 2000

En forbruger købte et høreapparat hos en erhvervsdrivende, der annoncerede med "fuld returret", uden at det nærmere var angivet, hvor længe returretten kunne gøres gældende.