Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Fortrydelsesret ved køb af ur i en fysisk butik

25. februar 2015

Forbrugeren var berettiget til at fortryde købet af et ur købt i en fysisk butik. Forbrugeren overholdt de tidsmæssige betingelser, og uret var ikke brugt. Det forhold, at skyderen på urremmen var blevet flyttet hindrede ikke fortrydelse af købet.

Det ansås for godtgjort, at der ikke var tale om et forbrugerkøb ved køb af træflækker

25. februar 2015

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen, da der ikke var tale om et forbrugerkøb.

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker

20. februar 2015

Forbrugeren kunne fortryde købet af en forstærker købt på den erhvervsdrivendes hjemmeside, selvom forbrugeren havde anvendt ordlyden ”afbestille” i sin e-mail til den erhvervsdrivende. 

Fejlagtig prisangivelse på nettet

20. februar 2015

Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole

20. februar 2015

Forbrugeren kunne ikke fortryde købet af en kjole, selvom den erhvervsdrivende tog imod kjolen uden forbehold ved returneringen, da forbrugeren havde taget kjolen i brug.

Det måtte anses for almindelig kendt, at rævepels fælder

20. februar 2015

Forbrugerens rævepels fældede imidlertid så meget, at der var tale om en mangel. Manglen var uvæsentlig, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i købesummen.

Fejlagtig prisangivelse på nettet

20. februar 2015

Køb af to tasker på internettet. Køberen burde have indset, at der var tale om en prisfejl, og den erhvervsdrivende var derfor ikke bundet af aftalen.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

27. januar 2015

Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

21. januar 2015

Klage over køb af fem par bukser blev afvist af sekretariatet, da prisen for bukserne faldt uden for Forbrugerklagenævnets beløbsgrænser.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

07. januar 2015

Klage over et par sko, hvor stoffet og syningen på siden af begge sko var gået op, og hvor stoffet var flosset på den ene sko, blev afvist, da fejlene skyldtes uhensigtsmæssig brug.