Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Ejerforening var ikke forbruger

30. november 2015

En ejerforening krævede tilbagebetaling fra et vandværk på grund af fejl på vandmåleren. Da ejerforeningen udlejede seks ud af otte lejligheder, og udlejningen var af et ikke ubetydelig omfang og varighed, kunne ejerforeningen ikke anses som forbruger. Idet der ikke var tale om en forbrugeraftale, havde Forbrugerklagenævnet ikke kompetence til at behandle sagen. 

Dom Østre Landsret 18. november 2015

18. november 2015

Østre Landsret har i dag givet en forbruger medhold i, at rejsebureauet Goleif var forpligtet til at betale forbrugerens hjemrejseudgifter, da flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs. Dommen har betydning for behandlingen af 833 lignende flysager i Forbrugerklagenævnet.

Klage over telefon med revne i skærmen

09. november 2015

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke inden for rimelig tid havde udbedret en fejl på højtaleren. Da telefonen havde en revne i skærmen, kunne telefonen dog ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand. 

Erstatning for vandudsivning i sommerhus

23. juli 2015

Et vandværk blev anset for en erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne dog ikke kræve erstatning for vandudsivning i et sommerhus, da man ikke kunne forvente, at der blev ført tilsyn med sommerhuset på ejendoms-niveau.

Aftalevilkår i forbindelse med leje af to biler

16. juli 2015

Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer.

Betaling af selvrisiko i forbindelse med skader på en lejet bil

16. juli 2015

Forbrugeren skulle alene betale selvrisiko én gang i forbindelse med to uafhængige skader på en bil, som forbrugeren havde lejet. Vilkåret i leasingkontrakten var uklart formuleret og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren.  

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for ekstra tilkøbt forsikring ved leje af bil

16. juli 2015

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for en ekstra forsikring, som hun tilkøbte hos den lokale billejer i Spanien. Da forbrugeren ikke var forpligtet til at købe en ekstra forsikring, var den erhvervsdrivende ikke forpligtet til at refundere beløbet herfor

Aftalevilkår i forbindelse med leje af to biler

16. juli 2015

Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer. 

Aftalevilkår i forbindelse med leje af en bil

16. juni 2015

Forbrugeren havde ikke et krav mod den erhvervsdrivende, da han i forbindelse med afhentning af en lejet bil hos den lokale udlejer, anvendte et preferred card.  Hermed accepterede forbrugeren de vilkår, som fremgik af kortet, herunder at der ved anvendelse af kortet blev indgået en ny aftale mellem udstederen af kortet og den lokale udlejer.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

12. maj 2015

Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.