Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Forbrugeren kunne ikke kræve friholdelse for betaling af teknikerregning

24. juni 2016

Forbrugeren var inden teknikerbesøget gjort bekendt med, at han ville blive pålagt at betale for besøget, såfremt der ikke kunne konstateres fejl ved den erhvervsdrivendes ydelse.

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle

24. juni 2016

Den erhvervsdrivende havde ikke dokumenteret, at de efter aftalen var berettiget til at opkræve betaling for udleveringen af en husnøgle fra et nøglerør der sad i forbrugerens sommerhus, som led i et abonnement hos den erhvervsdrivende. Forbrugeren var derfor ikke forpligtiget til at betale.

Online rejsebureau anset som forbrugerens aftalepart, men forbrugeren kunne ikke fortryde købet

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet. Forbrugeren havde dog ikke indgået en aftale om fortrydelsesret og kunne derfor ikke fortryde købet.

Online rejsebureau skulle refundere købesummen til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Rejsebureau skulle betale erstatning til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

22. juni 2016

Den erhvervsdrivende skulle erstatte forbrugerens tab, da forbrugerens flybilletter ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort

08. juni 2016

Den erhvervsdrivendes servicevilkår var tilstrækkeligt klart formuleret, og det opkrævede undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort, hvorfor der var indgået en bindende aftale om opkrævning af undersøgelsesgebyr.

Manglende medvirken umuliggjorde afhjælpning

08. juni 2016

Forbrugerens egne forhold var medvirkende til, at den erhvervsdrivende ikke kunne foretage afhjælpning af mangelfuld telefon.

Forbrugeren kunne ikke fritages for betaling for købet af et par briller

18. maj 2016

Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren dog berettiget til fritagelse for betaling svarende til et beløb på 800 kr.

Forbrugeren var ikke berettiget til at annullere købet af et par briller

18. maj 2016

Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren berettiget til delvis fritagelse for betaling svarende til et beløb på 1.150 kr. 

Forbruger var ansvarlig for at indtaste de korrekte oplysninger ved køb af flybilletter

18. december 2015

En forbruger modtog ikke en e-mailbekræftelse for køb af tre flybilletter, og købte derfor tre nye. Efterfølgende konstaterede han, at han havde betalt for seks flybilletter, og at han ikke havde modtaget en bekræftelse, idet han havde indtastet den forkerte e-mailadresse. Da det var forbrugerens eget ansvar at sikre sig, at de indtastede oplysninger var korrekte, kunne forbrugeren ikke få tilbagebetalt beløbet for tre af flybilletterne