Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Forbrugeren kunne hæve køb, da sovesofa var af et andet materiale end aftalt

05. december 2016

Forbrugeren krævede at hæve købet af en sovesofa, da hun i forbindelse med købet blev oplyst om, at kvaliteten ikke var 100 % syntetisk. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at det var en udstillingsmodel, der var købt som beset.

Forbrugeren kunne ikke kræve ophævelse af købet af to voksenflybilletter

05. december 2016

Forbrugeren krævede ophævelse af købet af to voksenflybilletter, da hun troede at der også var bestilt en børneflybillet, gennem en online prisportal, hos den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav med henvisning til, at de ikke er ansvarlige for eventuelle fejl på andre hjemmesider, herunder den online prisportal. 

Boligforening kunne ikke anses som værende erhvervsdrivende

23. november 2016

En boligforening kunne ikke anses som erhvervsdrivende i forbrugerklagelovens forstand, da de ikke havde handlet som led i deres erhverv. Forbrugerklagenævnet havde dog ikke kompetence til at behandle sagen, da prisen på købet af stole, borde og ophængsbeslag blev anset som et samlet køb og dermed oversteg grænsen på 100.000 kr.

Fejlagtig prisangivelse på nettet

16. november 2016

Forbrugeren kunne ikke kræve erstatning for seks ødelagte skjorter, da den erhvervsdrivende ikke havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med en brand i et vaskeri. 

Forbrugeren var berettiget til erstatning af udgifter til leje af bolig i forbindelse med aflyst fly

16. november 2016

Forbrugeren krævede erstatning for billeje og leje af bolig, da den erhvervsdrivende før afrejse havde aflyst flyafgangen i forbindelse med hjemrejsen. Forbrugeren fik erstattet udgifterne til leje af bolig, men billeje kunne ikke anses som påregneligt for den erhvervsdrivende.

Forbrugeren var berettiget til ophævelse af flyrejse, men ikke tilbagebetaling af håndteringsgebyr

16. november 2016

Forbrugeren bestilte en afbestillingsbeskyttelse i forbindelse med køb af flybilletter. Før afrejse ønskede forbrugeren at benytte afbestillingsbeskyttelsen, men blev pålagt at betale et afbestillingsgebyr.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for dækningskøb i forbindelse med aflyst kørsel

18. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning for et dækningskøb foretaget som følge af en mistet samkørsel aftalt gennem den erhvervsdrivende. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til dækningskøbet, da den erhvervsdrivende alene kunne anses som formidler af aftalen.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for hjemrejsebilletter

05. oktober 2016

Forbrugeren krævede erstatning af hjemrejsebilletter som følge af en opdatering om ændring af hjemrejsetidspunktet, som forbrugeren ikke modtog og derfor kom for sent til. Forbrugeren fik ikke erstattet udgifterne til hjemrejsebilletterne, da den manglende opdatering skyldtes en fejl i forbrugerens browser

Forening var berettiget til at kræve købesummen tilbagebetalt af rejsebureauet grundet flyselskabets konkurs

26. september 2016

Forening krævede købesummen for flybilletter tilbagebetalt af den erhvervsdrivende, grundet flyselskabets konkurs. Foreningen kunne anses som forbruger og erhvervsdrivende blev anset som aftalepart og dermed ansvarlig for tilbagebetalingen.

Levering af vand skete ikke til privat brug

24. juni 2016

Forbrugeren havde ved den beskrevne brug af bimåler givet den erhvervsdrivende føje til at tro, at levering af vand hertil angik levering af vand til erhvervsmæssig brug og ikke til privat brug.