Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Mangler ved en telefon blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

17. december 2014

Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af telefonen.

Udskiftning af luftfartsselskab på flyrute var ikke misligholdelse af aftale

01. december 2014

Det var ikke misligholdelse af aftalen, at den erhvervsdrivende tilbød flytransport med et andet luftfartsselskab, end oprindeligt aftalt, idet der var tale om en sammenlignelig ydelse i forhold til vilkår og forhold, og idet det lå inden for den erhvervsdrivendes råderum i forhold til at opfylde aftalen

Udvidet afhjælpningsret på briller efter øjenoperation

26. november 2014

Forbrugeren gav ikke den erhvervsdrivende mulighed for afhjælpning, selv om den erhvervsdrivende havde tilbudt afhjælpning inden for rimelig tid.

Køber af kat var ikke forbruger

17. november 2014

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da katten blev købt med henblik på avl og videresalg af killinger. Købet var ikke et forbrugerkøb.

Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat

14. november 2014

Klage over at et par børnesandaler ikke kunne holde til to-tre måneders helt almindelig brug blev afvist af sekretariatet, da fejlen skyldtes uhensigtsmæssig brug.

Forbrugeren var ikke berettiget til erstatning for skader på sin tørretumbler

27. oktober 2014

Den erhvervsdrivende var ikke ansvarlig for skader på forbrugerens tørretumbler, som følge af, at forbrugeren ikke havde fjernet transportbeslag inden monteringen af sin vaskemaskine. Den erhvervsdrivende havde oplyst forbrugeren om, at transportbeslagene skulle fjernes inden brug. 

Utvetydig erklæring om at fortryde køb

27. oktober 2014

Forbrugerens oplysning i e-mail om, at hun ville ophæve købet og have tilbagebetalt købesummen, var en utvetydig erklæring om, at hun ønskede at fortryde købet.

Forbruger burde have indset at pris var urealistisk lav

17. oktober 2014

En forbruger burde i forbindelse med internethandel have indset, at en rabat på 92 % var en fejl, hvorfor aftalen ikke kunne anses for at være bindende. De øvrige tilbud på hjemmesiden udgjorde 15 %.

Mellemørebetændelse og øremider var ikke mangler

17. oktober 2014

Det blev af forbrugeren ikke godtgjort, at mellemørebetændelse skyldtes mangler ved to købte katte. Øremider blev af Forbrugerklagenævnet ikke anset for værende en mangel.