Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Forbrugerens iPhone var på grund af en materiale- eller fabrikationsfejl i telefonens software mangelfuld

04. december 2018

Forbrugeren købte en iPhone 8 plus hos den erhvervsdrivende og konstaterede kort efter købet, at det ikke var muligt at uploade og synkronisere billeder mellem iTunes på computeren og telefonen. Forbrugerklagenævnet vurderede, at dette var en mangel telefonen, og at forbrugeren var berettiget til at hæve købet.

Afhjælpning af en mangel på en computer inden for 28 dage var rimelig tid

09. juli 2018

Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var mangler ved computeren, og krævede at hæve købet, i det han anførte, at den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden rimelig tid.

Aftale om væddemål var ikke bindende for den erhvervsdrivende, da forbrugeren måtte indse, at oddset var fejlsat

09. juli 2018

Forbrugeren indgik aftale om et væddemål på 5.000 kr. til odds 3,25. Den erhvervsdrivende annullerede den følgende dag med henvisning til, at der var fejl i oddset. Forbrugerklagenævnet vurderede på baggrund af oplysninger om forbrugerens kendskab til odds og de mekanismer, der anvendes, at forbrugeren måtte indse, at oddset var fejlsat.

Den erhvervsdrivende hæftede for et forsøg på afhjælpning foretaget af et værksted på producentens vegne

13. juni 2018

Forbrugerens havde reklameret til producenten af computeren på baggrund af den erhvervsdrivendes opfordring hertil. Den erhvervsdrivende hæftede derfor for dennes forsøg på afhjælpning.

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om køb af en washer dryer, da den var en del af en fast ejendom

25. maj 2018

Forbrugeren havde købt en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte hårde hvidevarer, herunder en washer dryer, som forbrugeren efterfølgende reklamerede over. Forbrugerklagenævnet vurderede, at washer dryeren udgjorde en del af den faste ejendom.

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om en tjenesteydelse, da der ikke var tale om en forbrugeraftale

25. maj 2018

Forbrugerklagenævnets flertal vurderede på baggrund af forbrugerens egne oplysninger om formålet med købet af huset og den faktuelle anvendelse heraf, at forbrugeren i relation til aftalen med den erhvervsdrivende ikke kunne anses for hovedsageligt at have handlet uden for sit erhverv.

Den erhvervsdrivende havde afhjulpet fejlen inden for rimelig tid, og forbrugeren kunne derfor ikke kræve ophævelse af købet

05. april 2018

Forbrugeren kunne ikke godtgøre, at det var af væsentlig betydning for ham, at afhjælpning skulle ske inden for kort tid, hvorfor afhjælpning på 27 dage blev anset som rimelig tid.

Den erhvervsdrivende havde handlet som led i sit erhverv. Forbrugeren kunne ophæve købet af en hund, idet hunden var mangelfuld.

21. december 2017

Den erhvervsdrivende havde handlet led som i sit erhverv med salg af hunde. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og erstatning, idet hunden fik hofteledsdysplasi og blev aflivet af forbrugerens dyrlæge.

Forbrugeren kunne ikke kræve tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg, idet det ikke var godtgjort, at den leverede ydelse ikke var fagmæssig korrekt

21. december 2017

Den erhvervsdrivende var rette aftalepart. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var fejl i signalet. Den erhvervsdrivende sendte en tekniker ud og fandt ingen fejl. Forbrugeren krævede herefter tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav.

Forbrugeren kunne kræve en gevinst udbetalt, idet vilkår for væddemål ikke var individuelt forhandlet

10. november 2017

Den erhvervsdrivende blev anset som etableret i Danmark, og Forbrugerklagenævnet kunne behandle sagen. Forbrugeren kunne kræve en gevinst fra et væddemål udbetalt, idet den erhvervsdrivendes aftalevilkår ikke var individuelt forhandlet.