Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Den erhvervsdrivende hæftede for et forsøg på afhjælpning foretaget af et værksted på producentens vegne

13. juni 2018

Forbrugerens havde reklameret til producenten af computeren på baggrund af den erhvervsdrivendes opfordring hertil. Den erhvervsdrivende hæftede derfor for dennes forsøg på afhjælpning.

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om køb af en washer dryer, da den var en del af en fast ejendom

25. maj 2018

Forbrugeren havde købt en nyopført lejlighed, hvori der medfulgte hårde hvidevarer, herunder en washer dryer, som forbrugeren efterfølgende reklamerede over. Forbrugerklagenævnet vurderede, at washer dryeren udgjorde en del af den faste ejendom.

Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle en sag om en tjenesteydelse, da der ikke var tale om en forbrugeraftale

25. maj 2018

Forbrugerklagenævnets flertal vurderede på baggrund af forbrugerens egne oplysninger om formålet med købet af huset og den faktuelle anvendelse heraf, at forbrugeren i relation til aftalen med den erhvervsdrivende ikke kunne anses for hovedsageligt at have handlet uden for sit erhverv.

Den erhvervsdrivende havde afhjulpet fejlen inden for rimelig tid, og forbrugeren kunne derfor ikke kræve ophævelse af købet

05. april 2018

Forbrugeren kunne ikke godtgøre, at det var af væsentlig betydning for ham, at afhjælpning skulle ske inden for kort tid, hvorfor afhjælpning på 27 dage blev anset som rimelig tid.

Den erhvervsdrivende havde handlet som led i sit erhverv. Forbrugeren kunne ophæve købet af en hund, idet hunden var mangelfuld.

21. december 2017

Den erhvervsdrivende havde handlet led som i sit erhverv med salg af hunde. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og erstatning, idet hunden fik hofteledsdysplasi og blev aflivet af forbrugerens dyrlæge.

Forbrugeren kunne ikke kræve tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg, idet det ikke var godtgjort, at den leverede ydelse ikke var fagmæssig korrekt

21. december 2017

Den erhvervsdrivende var rette aftalepart. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var fejl i signalet. Den erhvervsdrivende sendte en tekniker ud og fandt ingen fejl. Forbrugeren krævede herefter tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav.

Forbrugeren kunne kræve en gevinst udbetalt, idet vilkår for væddemål ikke var individuelt forhandlet

10. november 2017

Den erhvervsdrivende blev anset som etableret i Danmark, og Forbrugerklagenævnet kunne behandle sagen. Forbrugeren kunne kræve en gevinst fra et væddemål udbetalt, idet den erhvervsdrivendes aftalevilkår ikke var individuelt forhandlet.

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at kræve et gebyr for nedtagning og afhentning af et alarmsystem

05. oktober 2017

Forbrugeren opsagde sit alarmabonnement og bad den erhvervsdrivende afhente alarmsystemet. Dagen efter alarmsystemet var blevet afhentet modtog forbrugeren en regning på 1.050 kr. som gebyr for nedtagning og afhentning. Forbrugeren krævede friholdelse for betaling af gebyret. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at gebyret fremgik af selskabets aftalebetingelser.

Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades.

20. september 2017

Forbrugeren var ikke berettiget til afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen, idet forbrugeren ikke havde godtgjort, at der var tale om en reklamationsberettiget mangel. Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende og krævede afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at batteriet var misligholdt og væskeskadet.

Køb af tilretning af brudekjole blev ikke anset som forbrugerkøb

20. september 2017

Forbrugeren fik den 16. juni 2016 tilrettet sin brudekjole hos den erhvervsdrivende efter en henvisning fra forbrugerens moster. Forbrugeren anførte efterfølgende, at den erhvervsdrivendes tilretning af brudekjolen var mangelfuld. Den erhvervsdrivende afviste kravet og anførte, at der ikke er tale om et forbrugerkøb.