Skip navigation

Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

På Nævnenes Hus’ hjemmeside finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager.

Se afgørelser hos Nævnenes Hus

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af private ankenævn.

 

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?

Tilmeld dig nyheder

og få gode råd og ny viden inden for forbrugerområdet

Pressekontakt

Kontakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98