Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Den erhvervsdrivende havde handlet som led i sit erhverv. Forbrugeren kunne ophæve købet af en hund, idet hunden var mangelfuld.

21. december 2017

Den erhvervsdrivende havde handlet led som i sit erhverv med salg af hunde. Forbrugeren krævede ophævelse af købet og erstatning, idet hunden fik hofteledsdysplasi og blev aflivet af forbrugerens dyrlæge.

Forbrugeren kunne ikke kræve tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg, idet det ikke var godtgjort, at den leverede ydelse ikke var fagmæssig korrekt

21. december 2017

Den erhvervsdrivende var rette aftalepart. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende over, at der var fejl i signalet. Den erhvervsdrivende sendte en tekniker ud og fandt ingen fejl. Forbrugeren krævede herefter tilbagebetaling af abonnement, rykkergebyr og opkrævning for teknikerbesøg. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav.

Forbrugeren kunne kræve en gevinst udbetalt, idet vilkår for væddemål ikke var individuelt forhandlet

10. november 2017

Den erhvervsdrivende blev anset som etableret i Danmark, og Forbrugerklagenævnet kunne behandle sagen. Forbrugeren kunne kræve en gevinst fra et væddemål udbetalt, idet den erhvervsdrivendes aftalevilkår ikke var individuelt forhandlet.

Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at kræve et gebyr for nedtagning og afhentning af et alarmsystem

05. oktober 2017

Forbrugeren opsagde sit alarmabonnement og bad den erhvervsdrivende afhente alarmsystemet. Dagen efter alarmsystemet var blevet afhentet modtog forbrugeren en regning på 1.050 kr. som gebyr for nedtagning og afhentning. Forbrugeren krævede friholdelse for betaling af gebyret. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at gebyret fremgik af selskabets aftalebetingelser.

Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades.

20. september 2017

Forbrugeren var ikke berettiget til afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen, idet forbrugeren ikke havde godtgjort, at der var tale om en reklamationsberettiget mangel. Forbrugeren konstaterede halvandet år efter købet af en el-ladcykel, at den ikke kunne lades. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende og krævede afhjælpning, subsidiært et passende afslag i købesummen. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at batteriet var misligholdt og væskeskadet.

Køb af tilretning af brudekjole blev ikke anset som forbrugerkøb

20. september 2017

Forbrugeren fik den 16. juni 2016 tilrettet sin brudekjole hos den erhvervsdrivende efter en henvisning fra forbrugerens moster. Forbrugeren anførte efterfølgende, at den erhvervsdrivendes tilretning af brudekjolen var mangelfuld. Den erhvervsdrivende afviste kravet og anførte, at der ikke er tale om et forbrugerkøb.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i delvis tilbagebetaling af vederlaget, da der var indgået en bindende aftale om købesummens størrelse

20. september 2017

Forbrugeren krævede delvis tilbagebetaling af vederlaget for en flytning af sit indbo, da omfanget af flytningen ville medføre, at overslaget på 5.000 kr. ville overstiges. Efter flytningen krævede den erhvervsdrivende 10.000 kr., men parterne aftalte 9.000 kr. Forbrugeren gjorde herefter gældende, at 9.000 kr. var urimeligt. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at vederlaget på 9.000 kr. blev aftalt som et kompromis, som i øvrigt var rimeligt.

Forbrugerklagenævnet kunne ikke vurdere om en urigtig forudsætning i forbindelse med forbrugerens placering af odds, havde medført en vildfarelse hos forbrugeren

20. september 2017

Forbrugeren krævede tilbagebetaling af indskuddet i forbindelse med live-odds, idet der på den erhvervsdrivendes live-opdatering fremgik en forkert målscore, da forbrugeren oddsede. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og gjorde gældende, at det måtte have været åbenlyst for forbrugeren, at der var tale om en fejl.

Forbrugeren fik medhold i tilbagebetaling af købesummen ved en dyrlægebehandling, da ydelsen ikke blev udført fagmæssigt korrekt.

20. september 2017

Forbrugerens hund fik en vaccination uden narkose og en tandrensning hos den erhvervsdrivende. Da forbrugeren kom hjem oplevede hun, at hunden opførte sig anderledes. Forbrugeren reklamerede herefter til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at selskabets forsikringsselskab havde vurderet, at selskabet ikke havde handlet ansvarspådragende.

Forbrugeren fik delvist medhold i tilbagebetaling af dyrlægebehandling, idet behandlingen af en hund ikke var udført fagmæssigt korrekt

20. september 2017

Forbrugeren krævede delvis tilbagebetaling af vederlaget for behandlingen samt erstatning for efterfølgende behandlinger efter den erhvervsdrivende den 19. og 20. november 2015 behandlede forbrugerens hund. Den erhvervsdrivende afviste forbrugerens krav og anførte, at klinikkens behandling var korrekt.