Skip navigation

Lærervejledning til forbrug.dk

Denne vejledning kan bruges, hvis du for eksempel underviser i erhvervsjura B eller C på HHX eller EUX.

Her har vi samlet artikler, videoer, quizzer og FAQ’er, som kan være relevante at henvise eleverne til i undervisningssammenhæng. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om et egentligt undervisningsmateriale.

Hvad er forbrug.dk?

Forbrug.dk er den offentlige forbrugerportal, der giver én samlet indgang til klar, uvildig, saglig og rettidig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag forbrug.dk.

Rammen for forbrug.dk er: "Brugbar forbrugerinformation før, under og efter en handel.”

Indhold på forbrug.dk

Indholdet på forbrug.dk er en blanding af artikler, quizzer, videoer og lister med ofte stillede spørgsmål. Materialet er delt ind som følger:

Råd og rettigheder

Artiklerne under ”råd og rettigheder” tager udgangspunkt i gældende lovgivning og praksis fra blandt andet klagenævn og domstole. I artiklerne gennemgås den forbrugerrelevante lovgivning i et letforståeligt sprog ofte med handlingsanvisende, konkrete råd.

Klagemuligheder

Under ”klagemuligheder” finder I artikler om de forskellige klageinstanser i Danmark. Her kan I blandt andet finde information om Nævnenes Hus (Center for Klageløsning/Forbrugerklagenævnet) samt en liste over godkendte ankenævn.

Quizzer

I quizzerne kan eleverne teste deres viden inden for forskellige emner, fx reglerne ved nethandel, markedsføringsloven og købeloven. Der henvises til relevant lovgivning ved de quizzer, hvor det er relevant.

Gå til alle quizzer

Videokanal

Forbrug.dk har på videokanalen samlet små film om forbrugerforhold. Videoerne gennemgår lovgivningen på forskellige områder, fx afhjælpningsforsøg, hvis fejlen på mobilen er dækket af reklamationsretten.

Gå til videokanal

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

I vores FAQ findes en liste over ofte stillede spørgsmål og svar på spørgsmålene. Emnerne er fx abonnementer, reklamationsret, gavekort og tilgodebeviser, køb på nettet og betalinger og regninger.

Gå til FAQ

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet ligger på Nævnenes Hus’ hjemmeside.

 

Oversigt over relevant materiale på forbrug.dk

Nedenstående oversigt giver et overblik over artikler, quizzer, videoer og FAQ’er, der kan henvises til i forbindelse med undervisningen.

Sidst opdateret 03.01.2022

KUNNE DU BRUGE SIDEN?