Skip navigation

Hvis din sag ikke kan behandles af et klagenævn

Har du en sag, der ikke kan behandles af et klagenævn, har du mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Læs mere om småsagsprocessen.

Hvis kravet er på højst 50.000 kroner, kan du bruge småsagsprocessen. Desuden kan småsagsprocessen bruges, hvis tvisten (uenighederne) falder uden for Forbrugerklagenævnet eller et af de godkendte, private klagenævns kompetenceområder.

Nemmere end almindelige retssager

Med småsagsprocessen kan du få behandlet sagen ved domstolene på en lettere og billigere måde end ved en almindelig retssag. Grunden hertil er, at du som udgangspunkt ikke skal repræsenteres af en advokat.

Småsagsprocessen kan bruges ved sager, der har en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger.

På domstol.dk kan du læse mere om, hvordan en småsag forløber trin for trin.

Du kan også finde vejledning til, hvordan du kommer i gang (undtagen stævninger). Du kan også se en oversigt over retskredse, når du skal finde ud af, hvor sagen skal sendes hen.

Sidst opdateret 13.01.2022   

KUNNE DU BRUGE SIDEN?