Skip navigation

Det offentlige forbrugerklagesystem

Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb på områder, der ikke er dækket af private ankenævn.

Det offentlige forbrugerklagesystem er et alternativ til domstolssystemet.

Center for Klageløsning

Center for Klageløsning er den første del af det offentlige forbrugerklagesystem. Det er kun forbrugere, der kan starte en sag hos Center for Klageløsning.

I Center for Klageløsning hjælper mæglere forbrugere og erhvervsdrivende med at finde løsninger sammen. Mæglerne er neutrale og upartiske og har stor praktisk erfaring med at hjælpe parter med at finde fælles løsninger. Mæglerne er uddannede jurister, og de kan derfor også vejlede begge parter om deres rettigheder.

Center for Klageløsning træffer ikke en juridisk afgørelse i sagerne, men mægler mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Hos Center for Klageløsning finder 2/3 af alle parter en fælles løsning.

Mæglingen foregår på den måde, at mægleren ringer til både forbrugeren og den erhvervsdrivende, som under et telefonmøde med mægleren finder ud af, om de kan finde en fælles løsning. 

Kommer forbrugeren og den erhvervsdrivende frem til en fælles løsning, skriver mægleren aftalen ned og afslutter sagen.

Forbrugerklagenævnet

Finder forbrugeren og den erhvervsdrivende ikke en fælles løsning hos Center for Klageløsning, kan forbrugeren klage til Forbrugerklagenævnet.

 • Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.
 • Sagsbehandlingen ved Forbrugerklagenævnet foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag.
 • Sagsbehandleren vil ofte bede en sagkyndig person om at undersøge varen for at vurdere, om der er en fejl på varen, og hvad årsagen til fejlen er. 
 • Du kan ikke overvære, når Forbrugerklagenævnet behandler din sag.

Forbrugerklagenævnet er et domstolslignende klageorgan, som består af en formand, to medlemmer, der repræsenterer forbrugerinteresser og to medlemmer, der repræsenterer erhvervsinteresser. Forbrugerklagernævnet repræsenterer derfor hverken forbrugeren eller den erhvervsdrivende.

På Nævnenes Hus’ hjemmeside kan du læse mere om, hvordan sagsbehandlingen foregår

Grafik: Forbrugerklagesystemet:

forbrugerklager

Hvilke klager kan Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandle?

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan med få undtagelser behandle alle klager, der udspringer af en aftale om køb af en vare eller en tjenesteydelse mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan kun behandle klager over forbrugerkøb. Det betyder, at du hovedsageligt skal have købt varen til privat brug hos en erhvervsdrivende sælger.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan kun behandle en klage, hvis den erhvervsdrivende har etableret sin virksomhed i Danmark.
 • Prisen for varen eller tjenesteydelsen, som du klager over, skal være mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen mindst være 720 kr.
 • Har du et erstatningskrav på mindst 1.110 kr., vil Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet i særlige tilfælde også kunne behandle din klage.

Disse sager kan Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet ikke behandle

 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over en aftale mellem to privatpersoner, mellem to erhvervsdrivende eller klager fra en erhvervsdrivende over en forbruger.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over køb af sundhedsydelser. Har du derimod købt en kosmetisk behandling, vil Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, alt efter karakteren af behandlingen, kunne behandle klagen.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over uddannelse udbudt af det offentlige, eller uddannelse som det offentlige i overvejende grad har betalt.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over køb af fast ejendom.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager over forhold, der er endeligt afgjort ved dom eller lignende.
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan ikke behandle klager, hvis der findes et godkendt privat ankenævn inden for branchen.

Læs mere på Nævnenes Hus’ hjemmeside

Her kan du se en liste over klageinstanser

Sidst opdateret 09.02.2022  

KUNNE DU BRUGE SIDEN?