Center for klageløsning

Formålet er at få parterne til i fællesskab at finde en løsning på problemet, som de begge kan være tilfredse med. Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning.

 

Center for Klageløsning hjælper i de samme slags sager, som Forbrugerklagenævnet behandler. Kun hvis det ikke er muligt at nå frem til en fælles løsning, kan forbrugeren indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr.

 

Læs mere om Center for Klageløsning

 

Læs mere om, hvordan du kan starte din klagesag eller følge din sag online