Skip navigation

Forsikringsoplysningen

Sidst opdateret:

Falder din klage uden for Ankenævnet for Forsikrings område, fx klager du over modpartens forsikringsselskab, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen.

Forsikringsoplysningen kan påtage sig at gennemse sagens skriftlige bilag og vil, hvis forsikringsselskabets afgørelse skønnes urigtig, rette en henstilling til forsikringsselskabets direktion om at ændre afgørelsen.

Forsikringsoplysningen kan også rådgive dig om forsikringer.

Kontakt Forsikringsoplysningen på forsikringogpension.dk.

Se desuden Ankenævnet for Forsikring.

Kunne du bruge siden?