Forsikringsoplysningen

Hvis du vil klage på et område, der falder uden for Forsikringsankenævnets område, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen. Det vil navnlig sige klager over modpartens forsikringsselskab og erhvervsforsikring.

Forsikringsoplysningen kan påtage sig at gennemse sagens skriftlige bilag og vil, hvis forsikringsselskabets afgørelse skønnes urigtig, rette en henstilling til forsikringsselskabets direktion om at ændre afgørelsen.

Forsikringsoplysningen kan også rådgive dig om forsikringer.

Kontakt Forsikringsoplysningen på forsikringogpension.dk.

Se desuden Ankenævnet for Forsikring.

Sidst opdateret: 12. april 2017

Kunne du bruge siden?