Skip navigation

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Sidst opdateret:

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere er en uafhængig administrativ klageinstans, der behandler klager fra forbrugere over godkendte ejendomsmæglere.

Kunne du bruge siden?