Skip navigation

Klagenævnet for domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn, som behandler klager over forhold i forbindelse med registrering og anvendelse af domænenavne.

Klagenævnet behandler og træffer afgørelse i sager, der vedrører klager over, at en domæneregistrering er sket i strid med gældende dansk ret eller i strid med Dansk Internet Forum - DIFOs regler.

Klagenævnet kan tage stilling til, om registreringen af domænenavnet skal slettes, suspenderes eller overføres til klageren eller en af klageren udpeget fysisk eller juridisk person.

Klagenævnet kan ikke træffe afgørelse om betaling af erstatning eller godtgørelse, medmindre dette udtrykkeligt har hjemmel i DIFOs regler.

Kontakt Klagenævnet for Domænenavne på domaeneklager.dk.


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 17.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Kunne du bruge siden?