Secnordic

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et 10-turskort til spraytan hos Lars Skouenborg Jensen. Efter første behandling henvendte forbrugeren sig til Lars Skouenborg Jensen for at fortryde købet. Lars Skouenborg Jensen kunne ikke tilbyde forbrugeren at lade handlen gå tilbage, men ville gerne hjælpe med at videresælge kortet. Samme dag meddelte Lars Skouenborg Jensen til forbrugeren, at kortet var solgt for 700 kroner. Forbrugeren modtog ikke pengene. Nævnet vurderede, at Lars Skouenborg Jensen havde påtaget sig at betale købesummen på 700 kroner til forbrugeren, hvorfor forbrugeren var berettiget til at kræve 700 kroner af Lars Skouenborg Jensen.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Lars Skouenborg Jensen (Secnordic) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 700 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 24. juli 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere 10-turskortet til spraytan med de resterende 9 klip.

Lars Skouenborg Jensen (Secnordic) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er indgået en aftale om tilbagelevering af de resterende 9 klip på et 10-turskort til spraytan, som forbrugeren købte den 15. maj 2015 hos Lars Skouenborg Jensen (Secnordic), mod betaling af 700 kr.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte et 10-turskort til spraytan hos Lars Skouenborg Jensen for 1.199 kr. Efter den første behandling henvendte hun sig til Lars Skouenborg Jensen og sagde, at hun havde fortrudt købet, og spurgte om det var muligt at lade handlen gå tilbage.

Den 23. juni 2015 svarede Lars Skouenborg Jensen, at han ikke kunne tilbyde at lade handlen gå tilbage, men gerne ville hjælpe med at videresælge kortet. Samme dag skrev Lars Skouenborg Jensen, at der kom et hurtigt bud, og at han havde solgt det for 700 kr.

Forbrugeren har gjort gældende, at der den 23. juni 2015 er indgået en aftale med Lars Skouenborg Jensen om, at han skal købe klippekortet tilbage fra hende for 700 kr., hvorfor hun har krævet betaling af 700 kr.

Lars Skouenborg Jensen har gjort gældende, at aftalen af 23. juni 2015 var betinget af, at en anden ville købe kortet, hvilket ikke var opfyldt, da den nye køber ombestemte sig, hvorfor der ikke var en aftale.

Det følger af aftalelovens regler, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Rasmus Damm, Frederik Dehlholm (tillagt 2 stemmer) og Albert Pedersen finder, at forbrugeren er berettiget til en tilbagebetaling af 700 kr. mod aflevering af 10-turskortet med de resterende 9 klip.

Disse nævnsmedlemmer finder, at Lars Skouenborg Jensens facebookbesked af 23. juni 2015 kl 12.49 må forstås således, at Lars Skouenborg Jensen har videresolgt 10-turskortet til spraytan, og at Lars Skouenborg Jensen har påtaget sig at betale købesummen på 700 kr. videre til forbrugeren.

Rasmus Reichhardt Svendsen finder, at det følger af korrespondancen mellem parterne, at Lars Skouenborg Jensen alene har påtaget sig at formidle et salg, og at risikoen for, at køberen sprang fra aftalen, påhviler forbrugeren, hvorfor forbrugeren ikke er berettiget til at kræve 700 kr. betalt af Lars Skouenborg Jensen.

Der træffes afgørelse i henhold til stemmeflertallet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 24. juli 2015, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren og Lars Skouenborg Jensen (Secnordic) indgik aftale om betaling af 700 kr., og indtil Lars Skouenborg Jensen (Secnordic) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Rasmus Damm, nævnets formand
  Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet – 2 stemmer
  Rasmus Reichhardt Svendsen, indstillet af Dansk Industri
  Albert Pedersen, indstillet af Danva

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af 10-turskort til spraytan

Indklagede

 • Secnordic

  Næstved Landevej 31

  4220 Korsør

  18489880

Emne

Spørgsmål om der er indgået aftale. Annullation

Juridisk Emne

Bindende aftale

Sagsnummer

15/07079

Dato for afgørelse

23. november 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?