Saba Noreen (HM vask & rens)

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en damevinterjakke af mærket Parajumpers var blevet ødelagt ved rensebehandling. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at der var et mindre brændemærke på jakken. De sagkyndige vurderede, at der var begået fejl ved at lade jakken rense og i den forbindelse sætte tape over brændemærket. Nævnet vurderede, at rensebehandlingen ikke var udført fagmæssigt korrekt, hvorfor Sara Noreen har handlet ansvarspådragende. Forbrugeren var derfor berettiget til at få erstattet det værditab, som fejlen har forvoldt.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:
Sara Noreen skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 3. september 2016.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen
Denne sag drejer sig om, hvorvidt en damevinterjakke af mærket Parajumpers er blevet ødelagt ved rensebehandling.

Forbrugeren indleverede den 15. marts 2016 en Parajumpers vinterjakke, som hun havde købt den 1. december 2015 for 6.600 kr. hos Sportmaster, til rensebehandling hos Sara Noreen (HM vask & rens). Hun betalte 85 kr. for at få jakken rensebehandlet. Den 18. marts 2016, da hun kom for at hente jakken, oplyste den erhvervsdrivende, at jakken ikke var renset endnu, fordi der var et hul i jakken. Den erhvervsdrivende oplyste, at de ville sætte tape over hullet. Da jakken var renset, var der en stor tydelig plet, hvor tapen havde siddet, og trods gentagne forsøg lykkedes det ikke Sara Noreen at fjerne pletten.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af rensevederlaget og erstatning på 6.600 kr. Hun har anført, at rensebehandlingen er mangelfuld, og at jakken er ødelagt.

Sara Noreen har afvist kravet og anført, at rensebehandlingen er udført fagmæssigt korrekt, og at jakken er fin.

Det fremgår af de sagkyndiges udtalelse, at der er et mindre brændemærke og herudover en afgrænset firkant på ca. 5 x 7 cm på jakkens højre forstykke, hvor jakkestoffet er marmoreret og mere grønligt. De sagkyndige har vurderet, at det ud fra det farveændrede områdes facon virker sandsynligt, at der har været anvendt tape til beskyttelse af brændemærket ved renholdelsesbehandlingen og endvidere, at der har afsat sig limrester fra denne tape, som efterfølgende er forsøgt fjernet med et middel, der har påvirket jakkestoffets farve.

De sagkyndige har vurderet, at der er begået fejl ved at lade jakken rense og i den forbindelse sætte tape over brændemærket.

Ifølge de sagkyndige kan den konstaterede skade ikke afhjælpes.

De sagkyndige har oplyst, at skaden er af kosmetisk karakter og ingen indflydelse har på jakkens brugsværdi. Jakken fremstår i pæn stand med en del brugsspor.

Det er Forbrugeren, der skal godtgøre, at rensebehandlingen ikke er udført fagmæssigt korrekt, og at Sara Noreen har handlet ansvarspådragende.

Nævnet har vurderet, at rensebehandlingen af jakken ikke er udført fagmæssigt korrekt, og at det kan anses for godtgjort, at Sara Noreen har handlet ansvarspådragende.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på de sagkyndiges udtalelse.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få erstattet det værditab, som fejlen har forvoldt.

Værditabet inklusive rensevederlaget fastsættes skønsmæssigt til 1.000 kr.

Renteberegning
Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 3. september 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Sara Noreen, og indtil Sara Noreen efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning
Nævnet var under mødet sammensat således:
Rasmus Damm, nævnets formand
Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
Lars Alexander Clark, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
Jakob Hahn, indstillet af Danmarks Rejsebureau Forening
Flemming Fosgrau Jørgensen, indstillet af Dansk Renseri Forening

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Rensebehandling af dame Parajumpers vinterjakke

Indklagede

Emne

Spørgsmål om rensebehandlingen har været mangelfuld og erstatning

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, mangler, erstatning

Sagsnummer

16/08119

Dato for afgørelse

05. oktober 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?