Rikke Sandberg

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en konfirmationskjole hos Rikke Sandberg. Forbrugeren modtog kjolen og konstaterede, at den var for lille. Forbrugeren krævede derfor købesummen tilbagebetalt mod returnering af kjolen. Forbrugeren sendte kjolen til Rikke Sandberg, men fik ikke købesummen tilbagebetalt. Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at parterne havde indgået en bindende aftale. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbagebetalt.

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Rikke Sandberg skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.520 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 19. april 2016.

Rikke Sandberg skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om manglende opfyldelse af forligsaftale indgået mellem forbrugeren og Rikke Sandberg.

Forbrugeren købte i januar 2016 en konfirmationskjole hos Rikke Sandberg. Hun modtog kjolen i marts 2016 og konstaterede, at kjolen var for lille, hvorfor hun krævede købesummen tilbagebetalt mod returnering af kjolen. Forbrugeren sendte kjolen til Rikke Sandberg, men fik ikke købesummen tilbagebetalt.

Forbrugeren indbragte herefter sagen for Center for Klageløsning og parterne indgik i juni 2016 forlig i sagen. Forliget blev ikke efterlevet, og forbrugeren indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet.

Forbrugeren har krævet betaling af 2.520 kr., i henhold til den mellem parterne indgåede forligsaftale.

Rikke Sandberg har ikke besvaret Forbrugerklagenævnets henvendelser.

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren og Rikke Sandberg, den 13. juni 2016 hos Center for Klageløsning, har indgået en bindende aftale om, at Rikke Sandberg skal betale 2.520 kr. til forbrugeren.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få tilbagebetalt 2.520 kr. fra Rikke Sandberg.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 19. april 2016, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren gjorde sit krav gældende overfor Rikke Sandberg, og indtil Rikke Sandberg efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM – 2 stemmer
  • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri
  • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Manglende efterlevelse af forlig indgået ved Center for Klageløsning.

Indklagede

Emne

Manglende efterlevelse af forlig indgået ved Center for Klageløsning.

Juridisk Emne

Køb, mangler, bindende aftale

Sagsnummer

16/07933

Dato for afgørelse

14. juni 2017

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2018

Kunne du bruge siden?