Rikke Renberg (Caza Blanca), Thisted

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en gallakjole hos Caza Blanca v/ Rikke Renberg. Kjolen skulle bruges til en fest den 16. maj 2015. Forbrugeren reklamerede over fejl og mangler den 12. maj 2015. Caza Blanca v/Rikke Renberg forsøgte at afhjælpe fejlen, men parterne kunne ikke blive enige om, hvorvidt kjolen stadig var mangelfuld. Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at kjolen havde en materiale- og fabrikationsfejl, som var til stede på leveringstidspunktet. Herudover har den sagkyndige udtalt at rørperlerne i både venstre og højre side var knækket. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse har nævnet lagt til grund, at kjolen er mangelfuld. Forbrugeren kunne derfor kræve ophævelse af købet.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Rikke Renberg (Caza Blanca) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.999 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 5. juni 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere kjolen.

Rikke Renberg (Caza Blanca) skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til ophævelse af køb af en gallakjole.

Forbrugeren købte en kjole af Rikke Renberg (Caza Blanca) den 13. februar 2015 til 1.999 kr. Kjolen skulle bruges til en fest den 16. maj 2015. Da forbrugeren ville afhente kjolen den 5. maj 2015, var denne ikke tilpasset. Forbrugeren har oplyst, at de havde aftalt, at kjolen skulle være klar til afhentning den 23. april 2015. Den 12. maj 2015 reklamerede forbrugeren over fejl og mangler ved kjolen. Rikke Renberg (Caza Blanca) forsøgte at afhjælpe manglen, men parterne kunne ikke blive enige om, hvorvidt kjolen stadig var mangelfuld.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet på 1.999 kr. for gallakjolen. 

Rikke Renberg (Caza Blanca) har afvist kravet om ophævelse, og havde gjort gældende, at kjolen ikke er mangelfuld. Sagen er opstået på grund af misforståelser omkring, hvordan et forløb om køb af en sådan kjole normalt er. Forbrugeren har tilsyneladende fortrudt sit køb, men kjolen er ikke desto mindre hendes, hvorfor Rikke Renberg (Caza Blanca) afviser kravet. Rikke Renberg (Caza Blanca) har endvidere henvist til, at de ikke aftalte en leveringsdato, men at kjolen blot skulle være klar inden den 16. maj 2015.

Nævnet har lagt til grund, at parterne er enige om, at kjolen skulle anvendes den 16. maj 2015.

Forbrugeren kan ikke dokumentere, at aftalen om leveringstidspunktet var den 23. april 2015, hvorfor nævnet vurderer, at kjolen er leveret til tiden.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at kjolen har en materiale- og fabrikationsfejl, som var til stede på leveringstidspunktet. Herudover har den sagkyndige udtalt, at rørperlerne i både højre og venstre sidesøm var knækket. Rørperlerne er påsyet uregelmæssigt, og flere steder har rørperlerne skarpe kanter, som hurtigt vil betyde, at rørperlerne skærer sytråden over, hvorved rørperlerne kan drysse af.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at kjolen er mangelfuld på baggrund af den sagkyndige udtalelse.

Nævnet har vurderet, at forbrugeren kan kræve ophævelse af købet, da Rikke Renberg (Caza Blanca) ikke har afhjulpet manglen inden for rimelig tid.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 5. juni 2015, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren ophævede købet første gang over for Rikke Renberg (Caza Blanca), og indtil Rikke Renberg (Caza Blanca) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren. 

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovens § 17, stk. 1 sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet. 

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet
  • Anja Philip, indstillet af Forbrugerrådet
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv
  • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af gallakjole

Indklagede

Emne

Spørgsmål om kjolen er mangelfuld

Juridisk Emne

Køb af varer

Sagsnummer

15/08857

Dato for afgørelse

21. december 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?