Aitzaz Akram (Rekord Rens)

Firmatjek-sag
Forbrugeren indleverede sin kjole til rens hos Aitzaz Akram. Da forbrugeren hentede kjolen, konstaterede hun, at der var hul på forsiden af kjolen. Forbrugeren reklamerede straks til Aitzaz Akram. Efterfølgende opdagede forbrugeren flere huller på forsiden af kjolen, en plet ved kjolens bryst, samt at kjolen var krympet. Dagen efter reklamerede forbrugeren mundtligt til Aitzaz Akram, og krævede kjolen erstattet, hvilket Aitzaz Akram afviste. De sagkyndige konstaterede at hullerne i kjolen var opstået som følge af ufagmæssig rensebehandling. Det krøllede stof skyldtes, at kjolen var krympet, som følge af renholdelsesbehandlingen. Årsagen til pletten ikke kunne vurderes. Nævnet vurderede under hensyn til at kjolen kun var cirka to måneder gammel, at kjolen var i god stand, og at kjolen ikke kunne bruges på grund af hullerne, at forbrugeren var berettiget til erstatning svarende til kjolens købspris samt tilbagebetaling af rensevederlaget.
Sidst opdateret: 11. oktober 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Aitzaz Akram skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 2.800 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 10. november 2016.

Aitzaz Akram skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning samt tilbagebetaling af rensevederlag for sin kjole, som er renset hos Aitzaz Akram.

Aitzaz Akram har ikke besvaret Forbrugerklagenævnets henvendelser vedrørende forbrugerens klage. Sagen er derfor afgjort på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige dokumenter.

Forbrugeren indleverede sin kjole til rens hos Aitzaz Akram den 6. juli 2016. Kjolen havde hun købt for 2.600 kr. den 13. maj 2016. Da hun hentede kjolen fra efter rens den 14. juli 2016, konstaterede hun, at der var et hul på forsiden af den. Hun reklamerede straks til Aitzaz Akram, der oplyste, at det var den eneste skade på kjolen, og at han ikke kunne undgå at lave den, hvis han skulle fjerne pletten. Forbrugeren orienterede Aitzaz Akram om, at hun hellere ville have haft pletten end et hul i kjolen. Da hun kom hjem opdagede hun, at flere huller på forsiden af kjolen, en plet ved kjolens bryst, samt at kjolen var krympet. Dagen efter den 15. juli 2016 reklamerede hun mundtligt til Aitzaz Akram og krævede kjolen erstattet, hvilket Aitzaz Akram afviste.

Forbrugeren har krævet erstatning for kjolen svarende til kjolens pris på 2.600 kr., samt tilbagebetaling af rensevederlaget på 200 kr.

Aitzaz Akram har ved Center for Klageløsning anført, at hullerne ikke kan være opstået under rensningen, og at der kan være tale om fejl i stoffet, da renseriet renser efter mærkningen i tøjet.

Det fremgår af de sagkyndiges udtalelse, at de har konstateret otte huller i kjolen, der er opstået som følge af en ufagmæssig rensebehandling. Derudover har de sagkyndige konstateret en plet ved højre bryst. De sagkyndige har udtalt, at de ikke kan vurdere årsagen til pletten, og at den ikke kan fjernes.

Herudover har de sagkyndige udtalt, at det krøllede stof i ærmerne med størst sandsynlighed skyldes, at kjolen er krympet, som følge af renholdelsesbehandlingen på renseriet. Det er dog ikke muligt for de sagkyndige at afgøre, i hvilen størrelsesorden der er sket krympning.

Endelig har de sagkyndige udtalt, at de konstaterede fejl ikke kan afhjælpes, og at kjolen ikke kan bruges på grund af hullerne.

Nævnet har besigtiget kjolen og lægger herefter – og på baggrund heraf – de sagkyndiges udtalelse til grund, at hullerne på kjolen er opstået som følge af en ufagmæssig rensebehandling. Aitzaz Akram er derfor erstatningsansvarlig.

En afklaring af, hvad der har forårsaget pletten ved højre bryst, vil forudsætte afhøring af sagens parter under vidneansvar. Det kan ikke ske ved Forbrugerklagenævnet, og denne del afvises derfor som uegnet til behandling ved nævnet (lov om forbrugerklager § 14, stk.2).

Under hensyn til at kjolen kun var cirka to måneder gammel, da forbrugeren indleverede den til rens, at kjolen ikke bærer præg af at være brugt særlig meget, at kjolen er i pæn stand ud over den konstaterede plet og otte huller, og at kjolen ikke kan bruges på grund af hullerne, fastsætter nævnet erstatningen til 2.600 kr. svarende til kjolens købspris. Forbrugeren er samtidigt berettiget til at få tilbagebetalt rensevederlaget.

Aitziz Akram er derfor forpligtet til at betale 2.800 kr. til forbrugeren.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 10. november 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Aitzaz Akram, og indtil Aitzaz Akram efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Bodil Ruberg, nævnets formand
 • Casper Schad, indstillet af FDM – 2 stemmer
 • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri
 • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Rens af kjole. Kjolen har fået mange huller, en plet og er krympet.

Indklagede

 • Rekord Rens

  Godthåbsvej 18 A st

  2000 Frederiksberg

  26958164

Emne

Spørgsmål om erstatning samt tilbagebetaling af rensevederlag.

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, rensning, erstatning

Sagsnummer

17/00975

Dato for afgørelse

14. juni 2017

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2017

Kunne du bruge siden?