Phonetrade.dk ApS, Hellerup

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en Iphone 6 hos Phonetrade.dk ApS under betegnelsen ”helt ny”. Forbrugeren mente at telefonen var mangelfuld, idet telefonen ikke lå i en original Apple æske, og manglede ligeledes det sædvanlige beskyttelsesfolio på fronten og bagsiden af telefonen. Nævnet vurderede, at forbrugeren havde haft en berettiget forventning om, at der var tale om en fabriksny telefon, når forbrugeren havde valgt at standen skulle være ”helt ny”. Nævnet lagde ligeledes fast, at en pre-owned telefon ikke kan anses for at være fabriksny telefon. Nævnet lagde derfor fast, at telefonen var mangelfuld, og at forbrugeren derfor kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Phonetrade.dk ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.399 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. oktober 2015.

Phonetrade.dk ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ''Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at kræve tilbagebetaling af den fulde købesum for en mobiltelefon af mærket Apple iPhone 6, som han købte for 5.399 kr. Telefonen blev købt hos Phonetrade.dk ApS den 8. august 2015.

Forbrugeren fik i forbindelse med reparation af sin datters mobiltelefon tilbudt 1.800 kr. for telefonen mod køb af en ny telefon. Forbrugeren har oplyst, at han i butikken valgte en "helt ny" telefon, hvilket også fremgår af ordrebekræftelsen. Da han åbnede æsken, opdagede han, at der ikke var det sædvanlige beskyttelsesfolie på front og bagsiden af telefonen. Endvidere lå telefonen ikke i en original Apple æske, og telefonen passede ikke ned i den fordybning, der var i æsken. Han henvendte sig derfor i Phonetrade.dk ApS' butik og oplyste, at han ønskede at hæve købet, da han havde købt en "helt ny" telefon og ikke ønskede en brugt. Den erhvervsdrivende undersøgte telefonen og konstaterede en ridse på frontskærmen, men tog telefonen retur. Efterfølgende blev forbrugeren kontaktet af Phonetrade.dk ApS, der oplyste, at han ikke kunne fortryde købet. Forbrugeren oplyste, at han ikke ønskede at fortryde købet, men ønskede ophævelse.

Forbrugeren har krævet ophævelse og tilbagebetaling af den fulde købesum på 5.399 kr.

Phonetrade.dk ApS har afvist forbrugerens krav, men har tilbudt at lage telefonen retur mod en værdiforringelse på 2.500 kr. på grund af ridsen på frontskærmen. Phonetrade.dk ApS har gjort gældende, at de udelukkende sælger pre-owned smartphones, hvilket alle oplyses om ved køb. De har endvidere gjort gældende, at forbrugeren har haft mulighed for at se telefonen samt emballagen, inden han forlod butikken og dermed haft mulighed for at gøre opmærksom på, at telefonen ikke var "helt ny".

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis den ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælger i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for købers bedømmelse af genstanden (købelovens § 76, stk. 1, nr. 1).

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren i forbindelse med købet hos Phonetrade.dk ApS har valgt standen "helt ny". Nævnet har endvidere lagt til grund, at den solgte telefon er pre-owned, og således har haft en anden ejer før forbrugeren.

Det er nævnets vurdering, at forbrugeren har haft en berettiget forventning om, at der var tale om en fabriksny telefon. Det er endvidere nævnets vurdering, at en pre-owned telefon ikke kan anses for at være en fabriksny telefon, og at angivelsen af, at telefonen var "helt ny" i ordrebekræftelsen skal forstås som fabriksny, hvorfor nævnet vurderer, at telefonen er mangelfuld.

I tilfælde af mangler ved salgsgenstanden har køberen som udgangspunkt valget mellem at få afhjulpet manglen, at få ombyttet varen, at få et passende afslag i købesummen eller at hæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1). Hæves købet, er køberen ikke berettiget til at få købesummen tilbage, medmindre han tilbageleverer det modtagne i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved leveringen (købelovens § 57).

Det er nævnets vurdering, at Phonetrade.dk ApS ikke har godtgjort, at mobiltelefonen ikke kan tilbageleveres i væsentlig samme stand. Nævnet har lagt vægt på, at Phonetrade.dk ApS på sekretariatets opfordring ikke har indsendt mobiltelefonen, så nævnet havde mulighed for at foretage en undersøgelse af telefonen og dermed omfanget af en mulig ridse på frontskærmen.

Det er endvidere nævnets vurdering, at der er tale om en ikke uvæsentlig mangel, hvorefter forbrugeren er berettiget til at hæve købet og få den fulde købesum tilbagebetalt.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. oktober 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Phonetrade.dk ApS, og indtil Phonetrade.dk ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelov § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Knud Fiil-Nielsen, indstillet af Dansk IT
  • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet
  • Peter Saxov, indstillet af Dansk Erhverv
  • Elisabeth Fogtdal Nøjgaard, indstillet af Danske Forlag

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af mobiltelefon.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mobiltelefonen er mangelfuld som følge af, at den er "pre-owned", og ophævelse.

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/08468

Dato for afgørelse

16. november 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?