Peter Aggerholm (Borg Design)

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte et kuffertsæt af Peter Aggerholm. Umiddelbart efter konstaterede forbrugeren, at der var fejl på kuffertsættets hjul, fødder og stativer, og reklamerede derfor til Peter Aggerholm. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at et hjul var skævt, at stativer var hoppet ud og at støttefødderne var knækket. Ifølge den sagkyndige skyldtes det materiale- og konstruktionsfejl. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at kuffertsættet var mangelfuldt. Forbrugeren var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Peter Aggerholm (Borg Design) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.899,95 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 21. august 2016.

Peter Aggerholm (Borg Design) skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få et passende afslag i købesummen for købet af et kuffertsæt, fordi kuffertsættet er mangelfuldt.

Forbrugeren købte kuffertsættet den 30. juni 2016 af Peter Aggerholm til 1.899,95. Den 22. juli 2016 reklamerede forbrugeren over, at der var fejl på kuffertsættets hjul, fødder og stativer og fremsatte krav om at ophæve købet. Peter Aggerholm afviste reklamationen og henviste til, at fejlene skyldtes uhensigtsmæssig brug, som han ikke var ansvarlig for.

Forbrugeren har oplyst, at hun under sagens behandling ved sekretariatet har bortskaffet kuffertsættet.

Forbrugeren har anført, at kuffertsættet er mangelfuldt, og har som følge heraf krævet et passende afslag i købesummen på 1.899,95 kr.

Peter Aggerholm har afvist forbrugerens krav og anført, at han under reklamationsforløbet har tilbudt at ophæve købet, mod at forbrugeren tilbageleverer kuffertsættet.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at et hjul på kuffertsættet er skævt, at stativer er hoppet ud, og at støttefødderne er knækket. Ifølge den sagkyndige skyldes dette materiale- og konstruktionsfejl ved kuffertsættet.

Herudover har den sagkyndige udtalt, at fejlene medfører, at kuffertsættet ikke kan benyttes til sit formål, og at fejlene ikke kan udbedres.

Det følger af købelovens bestemmelser, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Nævnet vurderer at kuffertsættet er mangelfuldt. Nævnet lægger vægt på den sagkyndiges udtalelse om, at der er materiale- og konstruktionsfejl på kuffertsættet.

Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen bl.a. kræve et passende afslag i købesummen (købelovens § 78, stk. 1, nr. 3).

Nævnet vurderer, at forbrugeren er berettiget til et passende afslag i købesummen, som på baggrund af den sagkyndiges udtalelse fastsættes til 1.899,95 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 21. august 2016, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren fremsatte krav om ophævelse af købet til Peter Aggerholm, og indtil Peter Aggerholm efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Bodil Ruberg, nævnets formand
 • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
 • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri
 • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af kuffertsæt.

Indklagede

 • Borg Design

  c/o thorsvej 9 bygning 22, Georg Kæstels Vej 17

  4100 Ringsted

  31136423

Emne

Spørgsmål om mangler og et passende afslag i købesummen.

Juridisk Emne

Køb, mangler, passende afslag

Sagsnummer

16/11486

Dato for afgørelse

18. juli 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?