Per Apelroth (Nordsjællands Ejendomsservice) 16/07490

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte fire bildæk af Per Apelroth. Otte dage efter købet rykkede forbrugeren for levering. Per Apelroth besvarede ikke denne henvendelse. Herefter indgik parterne en aftale om, at forbrugeren fik købesummen tilbagebetalt. Forbrugeren modtog ikke pengene, selv om han rykkede for dem. Nævnet vurderede, at der var indgået en bindende aftale mellem parterne. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbagebetalt.
Sidst opdateret: 15. februar 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Per Apelroth skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.308,00 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra og med den 2. juli 2016.

Per Apelroth skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få tilbagebetalt 5.308,00 kr. i henhold til en aftale indgået med Per Apelroth.

Forbrugeren købte den 24. april 2016 fire bildæk af mærket Hankook Ventus af Per Apelroth, og den 2. maj 2016 rykkede han for levering. Per Apelroth besvarede ikke denne henvendelse. Den 3. juni 2016 indgik parterne aftale om, at forbrugeren fik tilbagebetalt købesummen på 5.308,00 kr. den 9. juni 2016. Den 9. juni 2016 rykkede forbrugeren for tilbagebetalingen. Per Apelroth oplyste, at han ville tilbagebetale købesummen den 1. juli 2016, hvilket forbrugeren accepterede.

Forbrugeren har krævet købesummen på 5.308,00 kr. tilbagebetalt og har anført, at Per Apelroth fortsat ikke har efterlevet den indgåede aftale.

Per Apelroth har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen. Nævnet træffer derfor afgørelse på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige dokumenter.

Det følger af aftalelovens bestemmelser, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Nævnet vurderer, at der er indgået en bindende aftale mellem parterne.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få tilbagebetalt 5.308,00 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 1, fra og med den 2. juli 2016, og indtil Per Apelroth efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregninger af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Susanne Danø, indstillet Forbrugerrådet Tænk
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Manglende efterlevelse af forligsaftale indgået ved Center for Klageløsning.

Indklagede

Emne

Manglende efterlevelse af forligsaftale indgået ved Center for Klageløsning.

Juridisk Emne

Køb, forsinkelse, bindende aftale

Sagsnummer

16/07490

Dato for afgørelse

20. september 2017

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2018

Kunne du bruge siden?