NBL bilsalg ApS (tidl. Netto Bil Leje ApS)

Firmatjek-sag
Denne sag drejede sig om, hvorvidt en varevogn, som forbrugeren lejede af Netto Bil Leje ApS, var lejet med et vilkår om fri kilometer, og om forbrugeren som følge heraf havde krav på tilbagebetaling af 5.474,70 kroner. Nævnet vurderede, at Netto Bil Leje ApS ikke havde godtgjort, at forbrugeren ved afhentning af bilen blev informeret om, at oplysningerne i ordrebekræftelsen om fri kilometer ikke stemte overens med oplysningerne herom i lejekontrakten. Nævnet vurderede, at den uklarhed, der herefter var om vilkårene for aftalen, måtte komme Netto Bil Leje ApS som professionel udlejer til skade. Nævnet fandt på den baggrund, at der var indgået en aftale om leje af en varevogn med fri kilometer. Forbrugeren kunne derfor kræve 5.474,70 kroner tilbagebetalt.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Netto Bil Leje ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.474,70 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 20. juli 2016.

Netto Bil Leje ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.


Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en varevogn, som forbrugeren lejede af Netto Bil Leje ApS, var lejet med et vilkår om fri kilometer, og om forbrugeren som følge heraf har krav på tilbagebetaling af 5.474,70 kr.

Forbrugeren bestilte den 26. april 2016 en Gruppe MC – varevogn 8-9 m3 på Netto Bil Leje ApS’ hjemmeside med afhentning den 29. april 2016 og aflevering den 1. maj 2016. Han modtog samme dag en mail med angivelse af ordrenummer 3178, hvoraf bl.a. fremgik følgende:


Udlejes Car: Gruppe MC – Varevogn ca. 8-9 m3
Afhentning Dato: 29/04/2016 15:00
Afhentningssted: 1-Glostrup-2600, Paul Bergsøes Vej 17
Aflevering Dato: 01/05/2016 15:00
Tilbagesendelsesstedet: 1-Glostrup-2600, Paul Bergsøes Vej 17
Ordreoplysninger:
Samlet Leje Pris m/ Selvrisikoforsikring – nedsætter selvrisikoen, se forsikringsreglerne – Km Included: 200
Nummer 2 Kører DK Kroner 990,00
Fri Kilometer pr. uges leje DK Kroner 1.750,00
Udlandsforsikring DK Kroner 860,00
Weekend Tillæg DK Kroner 190,00
Samlet DK Kroner 3.840,00”

Da han hentede bilen den 29. april 2016 underskrev han en lejekontrakt, hvoraf bl.a. fremgik følgende:


Udleveringstidspunkt: 29-04-2016 Afleveringstidspunkt: 02-05-2016.
Total Betaling 4.280 kr.
Frie kilometer pr. uge 2000 - 1.750 kr. under antal/pr. dag.
Kilometer regnskab:
Kilometer Inklusive 200 km
Frie kilometer pr. uge 1.750 km
Samlede kilometer inkl. 1.950 km
Overkørte kilometer 4,95 kr.
Rubrikken ”kilometer aflæst” er tom.”

Forbrugeren afleverede bilen den 2. maj 2016 som aftalt. Den 16. maj 2016 modtog han en faktura, hvor der var afregnet for 1.106 overkørte km. Netto Bil Leje ApS hævede 5.474,70 kr. på hans kort.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af 5.474,70 kr. og har anført, at han havde lejet og betalt for en bil med fri kilometer, alternativt med en begrænsning på 2.200 km, og at han alene har kørt 2.700 km, hvorfor han som minimum skal have tilbagebetalt 2.999,70 kr.

Netto Bil Leje ApS har afvist kravet og anført, at den mail, som selskabet sendte til forbrugeren den 26. april 2016, ikke var en ordrebekræftelse, men alene en bestillingsbekræftelse. Selskabet har yderligere anført, at varevognen blev lejet med et maks. antal kilometer på 2.200, og at selskabet har noteret 1.106 overkørte kilometer, der er afregnet til 4,95 kr. pr. km, som også anført på lejekontrakten, der er underskrevet af lejer og udlejer. Netto Bil Leje ApS har henvist til, at det ved afkrydsning på selskabets hjemmeside fremgik, at man ved bestilling af fri kilometer var underlagt et maks. på 2.000 km pr. uge, og at fri kilometer ikke kunne tilkøbes ved udlandskørsel.

Nævnet har på baggrund af ordlyden lagt til grund, at den mail, som forbrugeren modtog den 26. mail 2016, er en ordrebekræftelse. Nævnet har konstateret, at der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne om fri kilometer i den fremsendte ordrebekræftelse og oplysningerne i den lejekontrakt, som forbrugeren underskrev ved afhentning af bilen.

Netto Bil Leje ApS har under sagen ikke godtgjort, at forbrugeren ved afhentning af bilen blev informeret om, at oplysningerne i ordrebekræftelsen om fri kilometer ikke stemte overens med oplysningerne herom i lejekontrakten. Den uklarhed, der herefter er om vilkårene for aftalen, må komme Netto Bil Leje ApS som professionel udlejer til skade.

Nævnet finder herefter, at der må anses for at være indgået en aftale om leje af en varevogn med fri kilometer.

Forbrugeren har derfor krav på tilbagebetaling af 5.474,70 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 20. juli 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Netto Bil Leje ApS, og indtil Netto Bil Leje ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.


Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv
  • Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Jakob Steenstrup, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Lennart Fogh, indstillet af FDM

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Leje af varevogn

Indklagede

Emne

Spørgsmål om fri kilometer og om antallet af eventuelle overkørte kilometer.

Juridisk Emne

Leje af bil, aftaleret, vilkår,

Sagsnummer

16/09710

Dato for afgørelse

10. november 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?