Nadus Entertainment v/Dinesh Sudan

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte 9 koncertbilletter af Nadus Entertainment. Koncerten blev herefter aflyst. Forbrugeren blev bedt om at sende sine kontooplysninger med henblik på tilbagebetaling af købesummen. Nadus Entertainment tilbagebetalte ikke købesummen på 10.584 kroner. Nævnet lagde derfor til grund, at der var indgået en bindende aftale mellem parterne om tilbagebetaling af købesummen, og at Nadus Entertainment derfor var forpligtet til at tilbagebetale købesummen.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Dinesh Sudan skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 10.584 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 11. oktober 2015.

Dinesh Sudan skal betale 6.000 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om køb af 9 koncertbilletter med kunstneren Burhan G den 12. september 2015. Koncerten blev aflyst den 9. september 2015.

Forbrugeren har oplyst, at hun blev kontaktet af Dinesh Sudan (Nadus Entertainment) med oplysning om, at koncerten var aflyst, og at hun blev bedt om at sende sine kontooplysninger med henblik på tilbagebetaling af købesummen.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af købesummen på 10.584 kr., som følge af, at koncerten blev aflyst.

Nadus Entertainment har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens skriftlige henvendelser, men har telefonisk oplyst, at virksomheden er taget under konkursbehandling ved Retten på Frederiksberg i maj 2016.  Da Nadus Entertainment ikke har svaret, er sagen afgjort på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens dokumenter i øvrigt.

Det følger ikke af CVR- registret eller Statstinde.dk, at Nadus Entertainment er taget under konkursbehandling.

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren har betalt for koncertbilletterne, og at Nadus Entertainment aflyste koncerten. Nævnet har endvidere lagt til grund, at forbrugeren modtog en e-mail med besked om at fremsende sit kontonummer til brug for tilbagebetaling, men at købesummen ikke blev tilbagebetalt til forbrugeren som aftalt.

Nævnet har vurderet, at der er indgået en bindende aftale mellem parterne om tilbagebetaling af købesummen, og at Dinesh Sudan (Nadus Entertainment) som følge heraf er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til forbrugeren.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 11. oktober 2015, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren fremsendte sit kontonummer til Nadus Entertainment, og indtil Nadus Entertainment efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 1, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet
  • Henrik Egede, indstillet af FEHA
  • Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af 9 koncertbilletter. Aflyst koncert

Indklagede

Emne

Spørgsmål om manglende tilbagebetaling af købesummen

Juridisk Emne

Tjenesteydelser, bindende aftale

Sagsnummer

15/11735

Dato for afgørelse

01. december 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?