Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens)

Firmatjek-sag
Forbrugeren indleverede en brudekjole til rensebehandling hos Kymi Rens v/Michael Hyldgaard Porsmose. Ved afhentning konstaterede forbrugeren nogle sorte streger nederst på kjolen. Kymi Rens v/Michael Hyldgaard Porsmose foretog en ny rensning af kjolen vederlagsfrit. Forbrugeren reklamerede herefter, at broderingen på kjolen havde ændret farve fra cremefarvet til helt hvid. Endvidere var nogle af trådene på broderingen gået op. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse var det nævnets vurdering, at Kymi Rens v/Michael Hyldgaard Porsmose havde foretaget en ufagmæssig renholdelsesbehandling af brudekjolen. Forbrugeren var derfor berettiget til at få erstattet sit tab. Da brudekjolen havde været anvendt til sit væsentligste formål blev erstatningens skønsmæssigt fastsat til 3.500 kr. inklusive renevederlaget.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 21. januar 2016.

Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens) skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om rensebehandling af en brudekjole, og om forbrugeren er berettiget til erstatning på grund af broderingen på kjolen har ændret farve og nogle af trådene på broderingen er gået op.

Forbrugeren indleverede brudekjolen til rensehandling hos Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens). Ved afhentning konstaterede hun nogle sorte streger nederst på kjolen. Hun aftalte med Kymi Rens, at de skulle foretage endnu en rensebehandling uden beregning. Da hun efterfølgende hentede brudekjolen var de sorte streger væk, men broderingen på kjolen havde ændret farve fra cremefarvet til helt hvid. Endvidere var nogle af trådene på broderingen gået op. Forbrugeren gjorde Kymi Rens opmærksom på skaderne på kjolen og reklamerede efterfølgende skriftligt.

Forbrugeren har krævet erstatning på 7.000 kr. for skaderne på brudekjolen, tilbagebetaling af rensevederlaget på 350 kr.

Kymi Rens har afvist forbrugerens krav og har anført, at brudekjolen er renset i henhold til renholdelsesmærkningen og ved en skånsom rensebehandling.

Det fremgår af de sagkyndiges udtalelse, at de sagkyndige ved besigtigelsen har konstateret, at broderingen i blondestoffet og i det broderede bånd er i hvid farve, hvor den resterende kjole er cremefarvet. Ved inspektion af kjolen i UV-lys har de sagkyndige konstateret, at broderingen viser tydelig optisk hvid refleksion. Kjolens øvrige stof viser ikke tegn på optisk hvidt refleksion.

De sagkyndige har endvidere konstateret, at nogle af trådene på det broderede taljebånd er gået op, og der er enkelte løse trådender.

Det er de sagkyndiges vurdering, at brudekjolen med mest sandsynlighed har fået en farveændring i broderingen til hvid i forbindelse med renholdelsesbehandlingen. Ifølge de sagkyndige kan farveændringen skyldes brug af optisk hvidt ved kemisk rensning, vådrensning eller vask. Det er de sagkyndiges vurdering, at der er foretaget en ufagmæssig renholdelsesbehandling.

Ifølge de sagkyndige skyldes de løse tråde ikke rensebehandlingen, men utilstrækkelig hæftning ved kjolens fremstilling.

På baggrund af de sagkyndiges udtalelse er det nævnets vurdering, at brudekjolen er blevet beskadiget ved rensebehandling hos Kymi Rens. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der er foretaget en ufagmæssig renholdelsesbehandling af brudekjolen.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få erstattet sit tab. Nævnet fastsætter skønsmæssigt erstatningen inklusive rensevederlaget til 3.500 kr.

Nævnet har ved fastsættelsen lagt vægt på, at brudekjolen har været anvendt til sit væsentligste formål, omfanget af skaderne, kjolens pris og de løse tråde, der skyldes egenskaber ved kjolen og ikke Kymi Rens’ renholdelsesbehandling.

Ifølge købeloven skal køber reklamere til sælger inden to år, hvis han vil påberåbe sig en mangel (købelovens § 83). Forbrugeren har ikke reklameret over skaderne til sælgeren af brudekjolen, hvorfor hun ikke kan gøre et krav gældende over for denne.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 21. januar 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens), og indtil Michael Hyldgaard Porsmose (Kymi Rens) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Bodil Ruberg, nævnets formand
 • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
 • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri
 • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
 • Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over rensebehandling af brudekjole.

Indklagede

 • Kymi Rens

  Indkildevej 10

  9210 Aalborg SØ

  34572887

Emne

Broderingen på brudekjolen har ændret farve, og der er løse tråde efter rensebehandlingen. Spørgsmål om erstatning.

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, rens, ufagmæssig behandling, erstatning, fradrag.

Sagsnummer

16/04013

Dato for afgørelse

18. juli 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?