Liselotte Johansson (Cirque/Kaffe), København Ø

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en kjole af Cirque/Kaffe v/Liselotte Johansson. Forbrugeren mente at kjolen var mangelfuld da kjolens tryk smittede af ved vask. Cirque/Kaffe v/Liselotte Johansson mente, at kjolen var behandlet forkert ved at lægge den i blød. Den sagkyndige udtalte, at kjolen ikke bar præg af at have været vasket på anden måde end anvist. Den sagkyndige mente, at afsmitningen var opstået under tørring. Ved en fugtighedstest kunne den sagkyndige ligeledes fremprovokere yderligere afsmitning. Den sagkyndige var derfor af den opfattelse at der var tale om en fabrikationsfejl. Nævnet vurderede på baggrund af den sagkyndiges udtalelser, at kjolen var mangelfuld og at forbrugeren kunne hæve købet.
Sidst opdateret: 15. februar 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Liselotte Johansson skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 17. september 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere kjolen af mærket Edith & Ella.

Liselotte Johansson skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt kjolen af mærket Edith & Ella er mangelfuld som følge af, at kjolens tryk smitter af ved vask, og om, hvorvidt forbrugeren har krav på at hæve købet.

Forbrugeren har oplyst, at hun købte kjolen den 21. maj 2014. Den kostede 1.500 kr. Den 15. juni 2015 skyllede hun kjolen op efter vaskeanvisningerne og hængte den til tørre. Efterfølgende konstaterede hun, at det røde valmuetryk var smittet af, og hun reklamerede derfor til Liselotte Johansson, som tog imod kjolen, men efter at have kontaktet producenten afviste reklamationen.

Forbrugeren har krævet ophævelse af købet. Liselotte Johansson har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at forbrugeren har behandlet kjolen forkert ved at lægge den i blød, hvorved afsmitningen er sket. Liselotte Johansson har tilbudt forbrugeren at kunne købe andet i butikken eller få et afslag på 50 % af kjolens pris. Forbrugeren har afslået dette.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at der spredt ud over kjolens yderstof ses afsmitning fra de orangerøde blomster og stængler. Ifølge den sagkyndige bærer kjolen ikke præg af at have ligget i blød eller at have været vasket på en anden måde end anvist, og idet afsmitningen fra stænglerne fremstår parallel, er det efter den sagkyndiges oplysninger overvejende sandsynligt, at afsmitningen er opstået under tørring, hvor kjolens stof har været foldet ind mod sig selv, hvorved afsmitningen er sket. Ved en fugtighedstest har den sagkyndige kunne fremprovokere yderligere afsmitning. Der er efter den sagkyndiges opfattelse tale om materiale- eller fabrikationsfejl, idet trykket på silken ikke fremstår farveægte. Fejlen kan ikke afhjælpes.

En vare er mangelfuld, hvis den er af en anden eller ringere beskaffenhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købeloven § 76, stk. 1, nr. 4).

Det er på baggrund af den sagkyndiges oplysninger nævnets vurdering, at kjolen er mangelfuld. 

Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem afhjælpning, ombytning, passende afslag eller, såfremt manglen ikke er uvæsentlig, ophævelse (købeloven § 78, stk. 1).

Nævnet finder herefter på baggrund af den sagkyndiges oplysninger, at kjolen er mangelfuld og at forbrugeren har krav på ophævelse af købet.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2.

Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 17. september 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Liselotte Johansson, og indtil Liselotte Johansson efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af den dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Retspræsident Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Andre Just Vedgren, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Laila Kelp Rasmussen, indstillet af LFE
  • Sara Lynge Jægerfeldt, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over køb af kjole

Indklagede

Emne

Krav om ophævelse

Juridisk Emne

Køb

Sagsnummer

15/07443

Dato for afgørelse

10. oktober 2016

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2017

Kunne du bruge siden?