K.T. Radio ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en surround receiver hos K.T. Radio ApS. Umiddelbart efter reklamerede forbrugeren over receiveren, og K.T. Radio ApS afhjalp problemet. Forbrugeren reklamerede yderligere tre gange over receiveren, og K.T. Radio ApS omleverede receiveren. Forbrugeren reklamerede over den nye receiver og ønskede en ophævelse af købet. K.T. Radio afviste reklamationen, idet de mente, at fejlen skyldtes forbrugerens manglende vedligeholdelse. På baggrund af den sagkyndiges udtalelser, vurderede nævnet, at receiveren var mangelfuld. Da forbrugerne ikke kunne levere receiveren tilbage i væsentlig samme stand, kunne forbrugeren ikke ophæve købet, men var i stedet berettiget til et passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret: 15. februar 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

K.T. Radio ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.250 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 15. januar 2016.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig i hovedsagen om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at ophæve købet af en surround receiver af mærket Harman Kardon, fordi receiveren er mangelfuld.

Forbrugeren købte den 3. juni 2013 en surround receiver til 7.699 kr. hos K.T. Radio ApS (herefter K.T. Radio). Receiveren blev leveret den 7. juni 2013. Den 1. august 2013 reklamerede forbrugeren over, at der sad en CD fast i receiveren, og at systemet periodisk slukkede af sig selv. K.T. Radio afhjalp fejlen ved at udskifte loaderen i receiveren. Den 21. januar og 6. maj 2014 reklamerede forbrugeren over, at receiveren ikke ville ”læse” CD’er og DVD’er. K.T. Radio valgte ved begge reklamationer atter at udskifte loaderen. Den 2. december 2014 reklamerede forbrugeren igen over samme fejl, og den 23. december 2014 omleverede K.T. Radio receiveren. Den 30. marts 2015 reklamerede forbrugeren over, at der var fejl på den omleverede receivers loader. K.T. Radio foretog igen afhjælpning ved at udskifte loaderen. Den 9. oktober 2015 reklamerede forbrugeren igen over, at receiveren var behæftet med fejl, og ophævede købet. Efter at have undersøgt receiveren afviste K.T. Radio reklamationen under henvisning til, at fejlen skyldtes forbrugerens brug af ”fedtede” discs og manglende vedligeholdelse.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af købesummen på 7.699 kr. og har anført, at købet af receiveren med rette er ophævet, da receiveren er mangelfuld.

K.T. Radio har afvist forbrugerens krav og anført, at fejlen skyldes uhensigtsmæssig brug og manglende vedligeholdelse.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at receiverens disc-drev er defekt og ikke kan læse eller afspille optiske discs. Ifølge den sagkyndige skyldes dette en materiale- og fabrikationsfejl. Den sagkyndige har afvist, at fejlen skyldes forkert vedligeholdelse eller brugen af ”fedtede” discs. Den sagkyndige har herudover udtalt, at receiverens brugsværdi er stærkt nedsat.

Det følger af købelovens bestemmelser, at der foreligger en mangel ved en salgsgenstand, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de øvrige omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Lider en salgsgenstand af en mangel, kan køberen bl.a. vælge at ophæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1).

Det er nævnets vurdering, at receiveren er mangelfuld. Nævnet har ved sin vurdering lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse om, at fejlen skyldes materiale- og fabrikationsfejl.

Retten til at ophæve et køb er som udgangspunkt betinget af, at køber kan tilbageleve salgsgenstanden i væsentlig samme stand og mængde, hvori det var ved leveringen (købelovens § 57, stk. 1).

Ifølge den sagkyndige er receiveren noget brugt, og den tilhørende fjernbetjening virker meget brugt. Nævnet vurderer på denne baggrund, at forbrugeren ikke kan tilbagelevere receiveren i væsentlig samme stand og mængde.

Den sagkyndige har udtalt, at fejlen kan udbedres ved udskiftning af receiverens disc-drev, hvilket vil koste 1.250 kr.

Forbrugeren er derfor berettiget til et passende afslag i købesummen, som nævnet på baggrund af den sagkyndiges udtalelse fastsætter til 1.250 kr.

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 3, fra den 15. januar 2016, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren indleverede receiveren til undersøgelse ved K.T. Radio ApS, og indtil K.T. Radio ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Esben Hvam, nævnets formand
 • Casper Schad, indstillet af FDM
 • Susanne Danø, indstillet Forbrugerrådet Tænk
 • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
 • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af receiver.

Indklagede

 • K.T. Radio ApS

  Vesterbrogade 179 - 181

  1800 Frederiksberg C

  20475870

Emne

Spørgsmål om mangler, ophævelse af købet og tilbagelevering i væsentlig samme stand og mængde.

Juridisk Emne

køb, mangler, omlevering, tilbagelevering i væsentligt samme stand, passende afslag

Sagsnummer

16/07037

Dato for afgørelse

07. februar 2018

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2018

Kunne du bruge siden?