Kjeld Jensen (DinITPartner.nu)

Firmatjek-sag
Forbrugeren indleverede sin computer til undersøgelse hos Kjeld jensen, da den ikke kunne fange netværk. Da forbrugeren senere samme dag afhentede den, blev vedkommende opkrævet 599 kroner inkl. moms. Forbrugeren betalte mod protest, idet vedkommende forventede, at reparationen var omfattet af reklamationsretten. Kjeld Jensen afviste kravet. Nævnet har lagt til grund, at Kjeld Jensen foretog reparationen på forbrugerens regning uden forbrugerens accept og uden at sikre sig bevis for, om fejlen var omfattet af reklamationsretten. Forbrugeren kunne på den baggrund kræve tilbagebetaling af 599 kroner.
Sidst opdateret: 15. februar 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Kjeld Jensen (DinITPartner.nu) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 599,00 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 8. januar 2017.

Kjeld Jensen (DinITPartner.nu) skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve omkostningsfri afhjælpning af fejl ved en computer, som han købte den 22. december 2015 hos Kjeld Jensen (DinITPartner.nu), og derfor tilbagebetaling af 599 kr., samt om han er forpligtet til at betale et undersøgelsesgebyr.

Forbrugeren indleverede den 8. december 2016 sin computer til undersøgelse hos Kjeld Jensen, da den ikke kunne fange netværk. Da han senere samme dag afhentede den, blev han opkrævet 599 kr. inklusive moms for et serviceeftersyn. Han har oplyst, at han betalte mod protest, idet han forventede, at reparationen var omfattet af reklamationsretten. 

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af 599 kr., idet han ikke havde accepteret, at computeren skulle repareres på hans regning.

Kjeld Jensen (DinITPartner.nu) har afvist kravet, men har ved Center for Klageløsning tilbudt at annullere reparationsprisen på 599 kr. mod, at forbrugeren betaler et undersøgelses-/indleveringsgebyr på 250 kr. inklusive moms. Kjeld Jensen har anført, at der var tale om en softwarefejl, som skyldtes en virus, og at det ikke var omfattet af reklamationsretten.

Det har ikke været muligt at foretage en sagkyndig undersøgelse ved Forbrugeklagenævnet for at afklare, om der var tale om en reklamationsberettiget mangel, da computeren er repareret.

Det følger af købelovens § 78, stk. 4, at afhjælpning i forbindelse med fejl omfattet af reklamationsretten skal foretages inden rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at forbrugeren betalte de 599 kr. under protest, og at det skyldes Kjeld Jensens forhold, at computeren ikke kan undersøges for fejl, da Kjeld Jensen har foretaget reparation af computeren på forbrugerens regning uden hans accept og uden at sikre sig bevis for, om fejlen var omfattet af reklamationsretten.

Forbrugeren er således afskåret fra at godtgøre, at der var tale om en reklamationsberettiget mangel. Kjeld Jensen kan herefter ikke kræve betaling af reparation eller undersøgelsesgebyr.

Forbrugerens krav om tilbagebetaling af 599 kr. imødekommes herefter.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 8. januar 2017, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Kjeld Jensen, og indtil Kjeld Jensen (DinITPartner.nu) efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27, stk. 1 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Esben Hvam, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Susanne Danø, indstillet Forbrugerrådet Tænk
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af computer.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og vederlagsfri afhjælpning.

Juridisk Emne

Mangel, undersøgelse, reklamationsret, reparation uden accept,

Sagsnummer

17/02702

Dato for afgørelse

20. september 2017

Afgørelse offentliggjort

15. februar 2018

Kunne du bruge siden?