KAC Trading I/S

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en cykel af KAC Trading I/S. Forbrugeren fortrød købet inden for fortrydelsesfristens udløb. KAC Trading I/S afviste, at forbrugeren kunne fortryde købet, da cyklen var taget i brug. Ifølge Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9 er det den erhvervsdrivende, der skal løfte bevisbyrden for, at oplysninger om fortrydelsesretten, er givet til forbrugeren på et varigt medium. Det var nævnets vurdering, at KAC Trading I/S ikke havde løftet denne bevisbyrde. Forbrugeren havde derfor fortrudt købet rettidigt og var berettiget til tilbagebetaling af den fulde købesum.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:


KAC Trading I/S og interessenterne Casper Bülow Bartholdi og Michael Konstantinos Kastis skal in solidum og inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.298 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 3. november 2016. Forbrugeren skal tilbagelevere en Fixie Bike.

KAC Trading I/S og interessenterne Casper Bülow Bartholdi og Michael Konstantinos Kastis skal in solidum betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan fortryde købet af en cykel, som han købte hos KAC Trading I/S den 31. august 2016 for 1.298 kr. inklusive fragt.

Forbrugeren har oplyst, at han modtog cyklen den 1. september 2016. Den 5. september 2016 sendte han cyklen tilbage til KAC Trading I/S, og den 4. oktober 2016 gjorde han interessentskabet opmærksom på, at han har fortrydelsesret. Da han oplyste interessentskabet om fortrydelsesretten, afviste interessentskabet, at han kunne fortryde købet, da cyklen var taget i brug. Han oplyste, at cyklen ikke var taget i brug. Interessentskabet fastholdt afvisningen af fortrydelsen.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af den fulde købesum.

KAC Trading I/S har ikke svaret i sagen.

Da forbrugeren har indgået aftalen via KAC Trading I/S’ hjemmeside, foreligger der et fjernsalg efter forbrugeraftalelovens kap. 4.

Det følger af forbrugeraftaleloven, at såfremt en forbruger ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal han afgive en utvetydig erklæring om, at han ønsker at fortryde købet (forbrugeraftalelovens § 20, stk. 1). En sådan erklæring skal som udgangspunkt gives inden for 14 dage efter levering, når der er tale om køb af en vare (forbrugeraftalelovens § 19, stk. 2, nr. 2).

Fortrydelsesfristen løber dog først fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager de oplysninger om fortrydelsesretten, som er angivet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, på et varigt medium (forbrugeraftalelovens § 19, stk. 3).

Det er den erhvervsdrivende, der skal løfte bevisbyrden for, at oplysninger om fortrydelsesretten, som er angivet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, er givet til forbrugeren på et varigt medium.

Det er nævnets vurdering, at KAC Trading I/S ikke har løftet denne bevisbyrde.

Da KAC Trading I/S ikke har løftet bevisbyrden for, at de har givet oplysninger om fortrydelsesretten, som er angivet i forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 9, på et varigt medium, har forbrugeren fortrudt købet rettidigt, og han er berettiget til tilbagebetaling af den fulde købesum.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 3. november 2017, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren sendte oplysninger om, at han ønskede at fortryde købet til KAC Trading I/S, og indtil KAC Trading I/S og interessenterne Casper Bülow Bartholdi og Michael Konstantinos Kastis efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til ham.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Claus Bonde Mikkelsen, indstillet af FOIF
  • Jean Le Fevre, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af cykel.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om forbrugeren kan fortryde købet af cyklen.

Juridisk Emne

Køb, fortrydelsesret, oplysningspligt

Sagsnummer

17/00803

Dato for afgørelse

20. april 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?