Jonas Buch (Lejenspand.dk), Brønderslev

Firmatjek-sag
Forbrugeren bestilte en flytning hos Jonas Buch. Efterfølgende klagede forbrugeren over at møbler, dørkarme, samt spær var blevet beskadiget under flytningen. På baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderede nævnet, at skaderne på en sofa, en palisanderreol og et chatol måtte anses for sket i forbindelse med flytningen foretaget af Lejenspand.dk v/Jonas Buch. Nævnet afviste den resterende del af sagen som uegnet til behandling, fordi en nærmere afklaring af, hvornår disse skader er opstået, og hvem der har forårsaget skaderne, ville forudsætte en afhøring af sagens parter og eventuelle vidner under straffeansvar Forbrugeren var derfor berettiget til at kræve erstatning for de skader, som Lejenspand.dk v/Jonas Buch var ansvarlige for.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Lejenspand.dk v/Jonas Buch skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 3.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 9. januar 2015.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til erstatning for skader på hendes møbler og på dørkarme/spær i hendes hus i forbindelse med Lejenspand.dk v/Jonas Buchs flytning af indbo den 20. november 2014 fra Aalborg til Tårs. 

Forbrugeren har oplyst, at hun fik flyttet sine møbler den 20. november 2014, og at hun dagen efter opdagede, at flere af møblerne var ridsede og skrammede, at der var slået store og dybe skaller af flere møbler samt forvoldt skader på spær og dørkarme. Den erhvervsdrivende tabte flere møbler, undlod at indpakke dem forsvarligt samt lagde flere af møblerne direkte på jorden udenfor huset ved ankomst til Tårs. Hun reklamerede til den erhvervsdrivende den 24. november 2014, og de blev efterfølgende under deres interne besigtigelse den 9. december 2014 enige om, at den erhvervsdrivende var ansvarlig for skader på følgende: 1. den røde sofa, 2. bordet tilhørende den røde sofa, 3. stol tilhørende den røde sofa, 4. spisestuestole, 5. palisanderreolen, 6. sofabordet, 7. spisebordet, 8. vitrine-glasskab, 9. chatollet, 10. 2 spejle, 11. vitrineskab til badeværelset, 12. den brune reol, 13. sengen, 14. toiletbordet, 15. fryseren, 16. køleskabet, 17. kaminhjørnet, 18. cd-reolen samt 19. på spær og dørkarme. De aftalte, at den erhvervsdrivende i første omgang ville sørge for at udbedre skaderne på ”de mørke møbler” (nr. 1-7 + 9 og 12), hvorfor deres efterfølgende mailkorrespondance omhandler disse møbler, og at de så efterfølgende ville finde en løsning vedrørende de resterende skader.

Forbrugeren har krævet gratis reparation af de beskadigede møbler og spær/karme eller 23.000 kr. i erstatning for skaderne. 

Lejenspand.dk v/Jonas Buch har accepteret at udbedre skaderne på sofaens front. Derudover har han oprindelig accepteret at udbedre skaderne på benene på bordet tilhørende sofasættet, skaderne på palisanderreolen samt skaderne på chatollet. Den erhvervsdrivende har afvist at være ansvarlig for de øvrige skader.

På baggrund af den sagkyndiges udtalelse har nævnet lagt til grund, at der er tale om typiske flytteskader på sofaen, palisanderreolen og chatollet. Den sagkyndige har vurderet at skaderne har medført et værditab på sofaen på 2.500 kr., på palisanderreolen på 200 kr. og på chatollet på 500 kr. 

Det er på baggrund af den sagkyndige udtalelse nævnets vurdering, at skaderne på sofaen, palisanderreolen og chatollet må anses for sket i forbindelse med flytningen foretaget af Lejenspand.dk v/Jonas Buch og under omstændigheder, som Lejenspand.dk v/Jonas Buch er erstatningsansvarlig for. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 3.000 kr. 

Lejenspand.dk v/Jonas Buch  har anført, at de først blev præsenteret for skaderne på bordpladen på bordet tilhørende det røde sofasæt, lænestolen, spisestuestolen, spejlet, vitrineskabet, sengen, køleskabet, kaminhjørne, cd-reolen samt spær og karme mere end 4 måneder efter flytningen. 

Forbrugeren har anført, at den erhvervsdrivende accepterede ansvaret for skaderne under deres interne besigtigelse den 9. december 2014. 

Forbrugeren har bevisbyrden for, at de pågældende skader er opstået under flytningen. 

Ifølge den sagkyndige er det ikke muligt at konstatere, om de pågældende skader er sket i forbindelse med flytningen eller senere ved forbrugerens egen håndtering af møblerne. 

Nævnet har derfor vurderet, at en nærmere afklaring af, hvornår disse skader er opstået, og hvem der har forårsaget skaderne, herunder om det skyldes Lejenspand.dk v/Jonas Buchs håndtering af møblerne, vil forudsætte en afhøring af sagens parter og eventuelle vidner under straffeansvar. Dette kan ikke finde sted ved Forbrugerklagenævnet, og denne del af sagen afvises derfor som uegnet til behandling (den dagældende lov om forbrugerklager, § 14, stk. 2). 

Nævnet bemærker, at der herved ikke er taget stilling til, hvorvidt forbrugeren har reklameret rettidigt. 

Om skaderne på bordbenene på bordet tilhørende sofasættet, spisebordet, vitrine glasskabet, den brune reol, toiletbordet og fryseren har den sagkyndige udtalt, at det ikke kan konstateres, hvorvidt der er tale om flytteskader eller almindelige brugsskader. Derudover har den sagkyndige konstateret, at skaden på sofabordet må anses for en almindelig brugsskade. 

Forbrugeren har bevisbyrden for, at de pågældende skader er opstået under flytningen. 

Nævnet har på baggrund af den sagkyndiges udtalelse vurderet, at forbrugeren ikke har løftet denne og derfor ikke kan få medhold i sit krav på erstatning for disse skader. 

Renteberegning

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 9. januar 2015, som er 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren og Lejenspand.dk v/Jonas Buch foretog den interne besigtigelse af møblerne og indtil Lejenspand.dk v/Jonas Buch efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Jette Kammer Jensen, indstillet af Forbrugerrådet
  • Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet
  • Rasmus R. Svendsen, indstillet af Dansk Industri

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Skader på møbler og dørkarme/spær opstået i forbindelse med flytning

Indklagede

Emne

Spørgsmål om erstatning

Juridisk Emne

Køb af tjenesteydelser

Sagsnummer

15/01657

Dato for afgørelse

12. juli 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?