Hvidt & Frit, Sorø ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte en kogeplade hos Hvidt & Frit, Sorø ApS, som blev monteret af en tredjemand. Forbrugeren reklamerede efterfølgende over at kogepladen var mærket forkert, og derfor var blevet monteret forkert. Hvidt & Frit, Sorø ApS afviste reklamationen efter undersøgelse af kogepladen, men og gjorde gældende, at kogepladen var korrekt mærket, men var blevet monteret forkert. Hvidt & Frit, Sorø ApS krævede et undersøgelsesgebyr på 656,25 kroner, som forbrugeren betalte. Forbrugeren fastholdte at kogepladen var mærket forkert og reklamerede igen, hvorefter Hvidt & Frit, Sorø ApS udskiftede det kortsluttede print i kogepladen til en pris af 2.463,12 kroner, som forbrugeren betalte. Det fremgik af den sagkyndige undersøgelse, at kogepladen var mærket korrekt, og at kortslutningen skyldtes forkert montering. Det var nævnets vurdering at kogepladen ikke var mangelfuld. Det var nævnets opfattelse, at en sælger der ønsker at pålægge en forbruger et undersøgelsesgebyr, udtrykkeligt må gøre forbrugeren opmærksom på gebyrets endelige størrelse. Nævnet vurderede, at undersøgelsesgebyret ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvorfor forbrugeren var berettiget til at kræve tilbagebetaling af gebyret på 656,25 kroner.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Hvidt & Frit, Sorø ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 656,25 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 11. marts 2016.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugerens kogeplade er mangelfuld, og hvorvidt Hvidt & Frit, Sorø ApS tilstrækkeligt har oplyst om et eventuelt undersøgelsesgebyr.

Forbrugeren har oplyst, at han den 27. juli 2014 købte en Scandomestic IKF 260S kogeplade, som han fik monteret af en tredjemand. Han reklamerede den 26. august 2014 over, at kogepladen var mærket forkert, og derfor var blevet tilsluttet forkert. Hvidt & Frit, Sorø ApS undersøgte kogepladen og afviste reklamationen, og gjorde gældende, at kogepladen var korrekt mærket, men var blevet monteret forkert. Hvidt & Frit, Sorø ApS opkrævede i denne forbindelse et undersøgelsesgebyr på 656,25 kr., som forbrugeren betalte. Forbrugeren fastholdte, at kogepladen var mærket forkert, og reklamerede igen den 8. oktober 2014, hvor Hvidt & Frit, Sorø ApS udskiftede det kortsluttede print i kogepladen til en pris på 2.463,12 kr., som forbrugeren betalte.

Forbrugeren har krævet gratis afhjælpning og som følge deraf tilbagebetaling af de to beløb, han har betalt for sine reklamationer.

Hvidt & Frit, Sorø ApS har afvist kravet, og gjort gældende, at kogepladen er mærket korrekt, hvorfor kortslutningen skyldes en defekt montering, og at forbrugeren er blevet oplyst telefonisk omkring undersøgelsesgebyret ved den første reklamation.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at mærkningen af kogepladen er korrekt, og at kortslutningen skyldes forkert montering.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis genstanden er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være.

Det er nævnets vurdering, at kogepladen ikke er mangelfuld, hvorfor forbrugeren ikke er berettiget til at kræve afhjælpningen af kogepladen. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at den sagkyndige har vurderet, at kogepladens mærkning er korrekt, og at kortslutningen skyldes forkert montering.

Det er nævnets opfattelse, at en sælger, der ønsker at opkræve en forbruger et undersøgelsesgebyr, udtrykkeligt må gøre forbrugeren opmærksom på gebyrets endelige størrelse og under hvilke betingelser, gebyret vil blive opkrævet.

Det er nævnets vurdering, at Hvidt & Frit, Sorø ApS har henvist forbrugeren til producenten, hvis værksted har opkrævet undersøgelsesgebyret. Det er derfor nævnets vurdering, at det er Hvidt & Frit, Sorø ApS, der hæfter for undersøgelsesgebyrets opkrævning. Nævnet har vurderet, at undersøgelsesgebyret ikke har været tilstrækkeligt oplyst, hvorfor forbrugeren er berettiget til at kræve tilbagebetaling af 656,25 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 11. marts 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Hvidt & Frit, Sorø ApS, og indtil Hvidt & Frit, Sorø ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet
  • Anja Philip, indstillet af Forbrugerrådet
  • Jean Lefevre, indstillet af Dansk Erhverv
  • Ann-Louise Hansen, indstillet af Dansk Industri

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af kogeplade

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og undersøgelsesgebyr

Juridisk Emne

Køb, undersøgelsesgebyr.

Sagsnummer

15/00622

Dato for afgørelse

21. december 2016

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?