Skip navigation

Getlean Fitness (Mark Ceesay)

Firmatjek-sag
Den 28. oktober 2016 indgik forbrugeren pr. telefon en aftale om køb af et fitnessforløb med Mark Ceesay og betalte 5.000 kr. herfor via MobilePay. Samme dag sendte Mark Ceesay en ordrebekræftelse med forløbs- og handelsbetingelserne. Den 3. november 2016 skrev forbrugeren til Mark Ceesay og fortrød købet. Nævnet bemærkede, at aftalen om fitnessforløbet blev indgået per telefon, og at der derfor er tale om et fjernsalg. Forbrugeren fortrød købet, forinden leveringen var påbegyndt, og der var efter det oplyste ikke tale om et produkt særligt tilpasset forbrugeren. Forbrugeren kunne derfor fortryde den indgåede aftale om et fitnessforløb og kræve tilbagebetaling af 5.000 kr. af Mark Ceesay.
Sidst opdateret: 11. oktober 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Mark Ceesay (Getlean Fitness) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 13. december 2016.

Mark Ceesay (Getlean Fitness) skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om hvorvidt forbrugeren kan fortryde købet af et fitnessforløb købt af Mark Ceesay (Getlean Fitness).

Den 28. oktober 2016 indgik forbrugeren pr. telefon en aftale om køb af et fitnessforløb med Mark Ceesay og betalte 5.000 kr. herfor via Mobile pay. Samme dag sendte Mark Ceesay en ordrebekræftelse med forløbs- og handelsbetingelserne.

Det fremgår af handelsbetingelserne vedrørende fortrydelse:

”Vær særlig opmærksom på, at du jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 nr. 3 ikke har 14 dages fortrydelsesret ved aftaler om:

  • Levering af varer, fremstillet efter dine specifikationer
  • Bestilling af et produkt eller ydelse, fremstillet specielt til dig

Bemærk vedrørende bestilling af kost og træningsprogram eller ved aftale om coachingforløb, at fortrydelsesretten bortfalder, da dette omfatter materiale der er udformet individuelt ud fra dine specifikationer.”

Den 3. november 2016 skrev forbrugeren til Mark Ceesay og fortrød købet. Mark Ceesay bestred, at fortrydelse kunne ske og henviste til handelsbetingelserne. Mark Ceesay har efterfølgende ikke svaret på forbrugerens henvendelser.

Forbrugeren har krævet at få tilbagebetalt 5.000 kr. og gjort gældende, at han kan fortryde købet af fitnessforløbet.

Mark Ceesay har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, og nævnet træffer derfor afgørelse på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige oplysninger.

Forbrugeraftalelovens kapitel 4 om fortrydelse gælder kun for aftaler indgået ved fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted (forbrugeraftalelovens § 1, stk. 2).

Nævnet bemærker, at aftalen om fitnessforløbet blev indgået per telefon, og at der derfor er tale om et fjernsalg.

Forbrugeren har som udgangspunkt en fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens regler ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Reglerne om fortrydelsesret gælder ikke for udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført (forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2).

Reglerne om fortrydelsesret gælder heller ikke for levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg (forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3).

Forbrugeren har fortrudt købet, forinden levering er påbegyndt, og der er efter det oplyste ikke tale om et produkt særligt tilpasset forbrugeren.

Forbrugeren kan derfor fortryde den indgåede aftale om et fitnessforløb og kræve tilbagebetaling af 5.000 kr. af Mark Ceesay.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, fra den 13. december 2016, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning om betaling af beløbet, og indtil Mark Ceesay efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, sammenholdt med § 27, stk. 1 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 26, stk. 2 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af et fitnessforløb

Indklagede

Emne

Spørgsmål om fortrydelsesret

Juridisk Emne

Fjernsalg, fortrydelsesret, rettidig fortrydelse.

Sagsnummer

18/09272

Dato for afgørelse

08. marts 2018

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2018

Kunne du bruge siden?