Extended By M ApS

Firmatjek-sag
Forbrugeren fik påsat hårextensions af Extended By M ApS. Forbrugeren reklamerede over kvaliteten af håret og fik vederlagsfrit påsat nye extensions. Forbrugeren fik efterfølgende påsat ekstra baner af hår, udført bundfarvning og udført styling mod betaling. Forbrugeren anførte, at de påsatte hårextensions ikke var ægte menneskehår, at bundfarvningen ikke var udført fagmæssigt korrekt og at stylingen af håret normalt var inkluderet i prisen ved påsætning af extensions. Nævnet vurderede, at de påsatte extensions var mangelfulde, og at manglen ikke var uvæsentlig, idet der ikke var tale om 100 % ægte menneskehår. Forbrugeren kunne hæve købet, da de påsatte extensions var mangelfulde. Forbrugeren skulle dog betale for styling og bundfarvning, idet forbrugeren havde haft nytte heraf.
Sidst opdateret: 13. december 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Extended By M ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 1.850 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 13. februar 2016. Forbrugeren skal tilbagelevere de i sagen omhandlende hårextensions til Extended By M ApS.

Extended By M ApS skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren. 

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt de påsatte hårextensions er mangelfulde, og om forbrugeren er berettiget til at få 2.900 kr. tilbagebetalt og blive friholdt for betalingen af 950 kr., som udgør betalingen for påsætning af ekstra baner hår, styling og bundfarvning.

Forbrugeren betalte i august 2015 2.900 kr. til Extended by M ApS for påsætning af hårextensions. Kort tid efter reklamerede hun til Extended by M ApS over kvaliteten af håret, og den 1. september 2015 fik hun vederlagsfrit påsat nye hårextensions. Den 18. september 2015 fik forbrugeren påsat ekstra baner hår som kostede 400 kr., og hun fik i den forbindelse udført bundfarvning der kostede 315 kr., samt udført en styling. Extended by M ApS krævede 1.150 kr. i betaling for ydelsen udført den 18. september 2015, men har efterfølgende nedsat kravet til 950 kr.

Forbrugeren har oplyst, at de påsatte hårextensions krusede og blev filtret efter kort tid, og at hun den 4. oktober 2015 reklamerede over dette til Extended by M ApS.

Forbrugeren har anført, at de påsatte hårextensions ikke er af ægte menneskehår, at bundfarvningen ikke er udført fagmæssig korrekt, og at styling af håret normalt er inkluderet i prisen ved påsætning af hårextensions.

Extended By M ApS har afvist forbrugerens krav og har anført, at der er tale om 100 % ægte menneskehår. Extended By M ApS har desuden anført, at forbrugeren allerede har fået 200 kr. i rabat på de påsatte ekstra baner hår, bundfarvningen og stylingen, og at de fastholder kravet om betaling af 950 kr.

Extended By M ApS har oplyst, at selskabet påsatte nye extensions, idet selskabet ville leve op til deres sædvanlige servicestandard, og fordi forbrugeren er en god bekendt af flere ansatte i butikken.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at de påsatte hårextensions er af en god kvalitet, men at der ikke er tale om ægte menneskehår. Der er ikke deciderede fejl ved håret, men håret er kruset og filtret, og det afgiver en stærkt ubehagelig lugt, som skyldes manglende vask og pleje. Den sagkyndige har udtalt, at håret kan filtres ud ved god vask og pleje, som vurderes at ville koste 500 kr., og at det ikke kan konstateres ud fra et billede, at bundfarvningen er udført fagmæssig ukorrekt.

Det følger af købelovens § 76, stk. 1, nr. 1, at der foreligger en mangel, hvis genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden.

Nævnet har vurderet, at de påsatte hårextensions er mangelfulde, og at manglen ikke er uvæsentlig, jf. købelovens § 78, stk. 1, nr. 4, idet der ikke er tale om 100 % ægte menneskehår.

Idet de påsatte hårextensions er mangelfulde, kan forbrugeren hæve købet og skal som udgangspunkt have købesummen på 2.900 kr. tilbagebetalt. Nævnet vurderer, at der i tilbagebetalingen skal fradrages et beløb på 500 kr. til plejebehandling af håret, idet nævnet vurderer, at hårets plejemæssige stand skyldes forbrugerens forhold. Nævnet har lagt vægt på den sagkyndiges udtalelse herom.

Forbrugeren skal således have tilbagebetalt 2.400 kr. af købesummen på 2.900 kr.

Nævnet vurderer desuden, at forbrugeren skal friholdes for betalingen af 400 kr. for de ekstra baner hår, men at forbrugeren skal betale 550 kr. for styling og bundfarvning, idet hun har haft nytte heraf.

Parternes mellemværende afsluttes således ved, at Extended By M ApS tilbagebetaler 1.850 kr. til forbrugeren.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 13. februar 2016, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte s klageformular til Extended By M ApS, og indtil Extended By M ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Casper Schad, indstillet af FDM – 2 stemmer
  • Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri
  • Jakob Reland, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af hårextensions, bundfarvning og styling.

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler ved ydelsen.

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, hårextensions, mangler, nytte af brug

Sagsnummer

16/00921

Dato for afgørelse

14. juni 2017

Afgørelse offentliggjort

13. december 2017

Kunne du bruge siden?