Dizaynia Möbler, Filial Af Dizaynia Möbler Ab, Sverige

Firmatjek-sag
En forbruger købte den 25. september 2016 en seng og sengegavl af Dizanyia Möbler, Filial Af Dizaynia Möbler Ab, Sverige. Sengen blev omleveret den 27. april 2017 pga. fejl ved sengen. Den 7. maj 2017 reklamerede forbrugeren til Dizanyia Möbler over, at der var en revne i betrækket i højre side af sengen. Dizanyia Möbler afviste reklamationen med henvisning til, at skaden ikke var opstået i deres varetægt. Den sagkyndige udtalte, at sengen havde et mærke med et lille hul i skindets overflade, der sandsynligvis var opstået i forbindelse med transport eller samling af sengen. Den sagkyndige havde endvidere udtalt, at det vil koste 1.500 kr. at reparere sengen. Den erhvervsdrivende havde ikke tilbudt afhjælpning eller omlevering. Forbrugeren kunne herefter kræve et passende afslag, der skønsmæssigt fastsættes til 500 kr.
Sidst opdateret: 11. oktober 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Dizaynia Möbler, Filial Af Dizaynia Möbler Ab, Sverige skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 500 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 31. maj 2017.

Dizaynia Möbler, Filial Af Dizaynia Möbler Ab, Sverige skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt en seng er mangelfuld.

Forbrugeren indgik den 25. september 2016 en aftale med Dizanyia Möbler, Filial Af Dizaynia Möbler Ab, Sverige om køb af en seng af mærke og model Elit med King sengegavl. Dizaynia Möbler omleverede den 27. april 2017 sengen til en ny. De leverede den nye seng hjem til forbrugeren, hvor parterne konstaterede, at der var en mangel ved sengegavlen, idet den havde en slagskade efter transporten. Dizanyia Möbler tilbød herefter omlevering af sengegavlen. Den 7. maj 2017 reklamerede forbrugeren til Dizanyia Möbler over, at der var en revne i betrækket i højre side af sengen. Dizanyia Möbler afviste reklamationen med henvisning til, at skaden ikke er opstået i deres varetægt.

Forbrugeren har krævet et afslag i købesummen på 1.000 kr. og gjort gældende, at sengen er mangelfuld, da der er en revne i betrækket i højre side af sengen, og at revnen er sket i Dizanyia Möblers varetægt.

Dizanyia Möbler har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at sengen ikke er mangelfuld, idet de ikke er ansvarlige for revnen i sengen, som, hvis den var til stede ved leveringen, burde være opdaget af forbrugeren ved undersøgelsen ved leveringen.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at sengen har et mærke med et lille hul i skindets overflade. Mærket er ifølge den sagkyndige opstået i forbindelse med transport eller samling af sengen. Den sagkyndige har endvidere udtalt, at det vil koste 1.500 kr. at reparere sengen.

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis den er af en anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være (købelovens § 76, stk. 1, nr. 4).

Hvis en salgsgenstand lider af en mangel kan køberen vælge at kræve et passende afslag i købesummen (købelovens § 78, stk. 1, nr. 3).

En køber kan dog ikke kræve afslag i købsummen, hvis sælgeren tilbyder afhjælpning eller omlevering (købelovens § 78, stk. 3).

Den erhvervsdrivende skal tilbyde afhjælpning eller omlevering uden ugrundet ophold efter, at den erhvervsdrivende har modtaget forbrugerens krav om afslag.

Nævnet lægger efter den sagkyndiges udtalelse til grund, at sengens skade i højre side i form af et mærke med et lille hul i skindets overflade er opstået i den erhvervsdrivendes varetægt i forbindelse med leveringen af sengen. Sengen må derfor anses for mangelfuld.

Den erhvervsdrivende har ikke tilbudt afhjælpning eller omlevering.

Forbrugeren kan herefter kræve et passende afslag, der skønsmæssigt fastsættes til 500 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4 fra den 31. maj 2018, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning om betaling af beløbet, og indtil Dizanyia Möbler efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Rasmus Damm, nævnets formand
  • Brian Reinhold Jensen, indstillet af IT-Branchen
  • Tina Morell Nielsen, indstillet af Dansk Erhverv
  • Claus Petter Busch, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet Tænk

 

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af sengestel

Indklagede

Emne

Spørgsmål om mangler og afslag i købesummen

Juridisk Emne

Køb, mangler, passende afslag

Sagsnummer

18/06182

Dato for afgørelse

08. marts 2018

Afgørelse offentliggjort

11. oktober 2018

Kunne du bruge siden?