Denis Peters (tidligere Sjællands Flytteforretning)

Firmatjek-sag
Forbrugeren fik beskadiget sit indbo efter Denis Peters havde flyttet indboet. Parterne indgik derfor en aftale om, at Denis Peters skulle betale 20.000 kroner i erstatning til forbrugeren. Denis Peters afviste efterfølgende at betale kravet. Nævnet vurderede, at parterne havde indgået en bindende aftale. Forbrugeren var derfor berettiget til at få betalt 20.000 kroner.
Sidst opdateret: 26. april 2018

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Denis Peters skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 20.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra og med den 15. oktober 2016.

Denis Peters skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.


Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt parterne har indgået en bindende aftale om erstatning på 20.000 kr.

Denis Peters forårsagede skader på forbrugerens indbo, da han flyttede indboet. Parterne indgik derfor den 23. august 2016 en aftale om, at Denis Peters skulle betale 20.000 kr. i erstatning til forbrugeren den 7. september 2016. Forbrugeren gav senere henstand, således at Denis Peters i stedet først skulle betale beløbet den 14. oktober 2016.

Forbrugeren har krævet, at Denis Peters betaler 20.000 kr. til hende, og har anført, at Denis Peters fortsat ikke har opfyldt deres aftale.

Denis Peters har afvist forbrugerens krav og anført, at han alligevel ikke har mulighed for at betale beløbet.

Det følger af aftaleloven, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren (aftalelovens § 1).

Nævnet vurderer på baggrund af sagens oplysninger, at parterne har indgået en bindende aftale.

Forbrugeren er derfor berettiget til at få betalt 20.000 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyret

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 1, fra og med den 15. oktober 2016, og indtil Denis Peters efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • Per Jensen, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Frederik Dehlholm, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Manglende efterlevelse af forligsaftale ved Center for Klageløsning

Indklagede

Emne

Tjenesteydelser, Flytning

Juridisk Emne

Tjenesteydelse, erstatning

Sagsnummer

16/11078

Dato for afgørelse

09. november 2017

Afgørelse offentliggjort

26. april 2018

Kunne du bruge siden?