Ballonflyverne ApS, Taastrup

Firmatjek-sag
Forbrugeren havde booket ballonflyvning ved Ballonflyverne ApS. Flyvningen blev aflyst på grund af vejrforhold. Flyvningen blev ombooket, men blev igen ikke gennemført. Forbrugeren forsøgte gentagne gange at kontakte ballonflyverne ApS, men uden held. Forbrugeren krævede derfor tilbagebetaling af købesummen. På baggrund heraf vurderede nævnet, at Ballonflyverne ApS væsentligt havde misligholdt aftalen. Forbrugeren var derfor berettiget til at ophæve aftalen.
Sidst opdateret: 21. juni 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Ballonflyverne ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 4.000 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 16. januar 2015. Forbrugeren skal tilbagelevere voucheren på en ballonflyvning for to personer.

Ballonflyverne ApS skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren er berettiget til at få købesummen retur for en ballonflyvning for to personer, idet flyvningen ikke blev udført.

Forbrugeren har oplyst, at han oprindeligt havde booket ballonflyvningen til den 29.-30. juli 2012, men at den blev aflyst på grund af vejrforhold, og flyvningen blev booket om til den 19. maj 2013, som ligeledes ikke blev gennemført.

Forbrugeren har krævet tilbagebetaling af købesummen på 4.000 kr.

Ballonflyverne ApS har ikke besvaret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens henvendelser, og sagen er derfor afgjort på baggrund af forbrugerens fremstilling og sagens øvrige dokumenter.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at der i 2012 er indgået en aftale om en ballonflyvning for to personer, og at forbrugeren gentagne gange i 2012, 2013 og 2014 uden held har kontaktet Ballonflyverne ApS med henblik på at få leveret ydelsen.

Nævnet har på denne baggrund vurderet, at Ballonflyverne ApS væsentligt har misligholdt aftalen.

Forbrugeren er derfor berettiget til at ophæve aftalen og få tilbagebetalt 4.000 kr.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at Ballonflyverne ApS trods gentagende rykkere ikke har leveret den købte ydelse.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 16. januar 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Ballonflyverne ApS, og indtil Ballonflyverne ApS efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Bodil Ruberg, nævnets formand
  • André Just Vedgren, indstillet  af Forbrugerrådet
  • Poul Thyregod, indstillet af FOIF
  • Rut Jørgensen, indstillet af Forbrugerrådet
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Klage over manglende opfyldelse af aftalen om en ballonflyvning for to personer

Indklagede

Emne

Klage over manglende opfyldelse af aftalen om en ballonflyvning for to personer

Juridisk Emne

Aftale om tjenesteydelse, Manglende opfyldelse

Sagsnummer

14/13064

Dato for afgørelse

15. juli 2015

Afgørelse offentliggjort

21. juni 2017

Kunne du bruge siden?