Aitzaz Akram (Rekord Rens), Frederiksberg

Firmatjek-sag
Forbrugeren indleverede to habitter til rens og pres hos Rekord Rens. Forbrugeren reklamerede efterfølgende, da reversen på begge jakker var ødelagt, og da presningen var meget dårligt udført. Det fremgik af den sagkyndiges udtalelse, at revers og krave på begge jakker var rynkede og havde buler langs med sømme og kanter. De sagkyndige konstaterede ligeledes, at buksernes sømme havde trukket sig, og havde medført svag rynkedannelse. Den rensesagkyndige udtalte ligeledes, at sættene med overvejende sandsynlighed var blevet vådrenset, og at de ikke var renset i overensstemmelse med renholdelsesmærkningen, da vådrensning ikke bør benyttes ifølge den anførte mærkning. Nævnet lagde herved vægt på, at Rekord Rens havde foretaget en ufagmæssig behandling af habitterne. Forbrugeren kunne derfor kræve erstatning for habitterne.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Rekord Rens v/Aitzaz Akram skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 5.800 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 12. juli 2015. 

Rekord Rens v/Aitzaz Akram skal betale 8.600 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er sket skader på forbrugerens to habitter af mærkerne Hugo Boss og Tiger of Sweden, og om Rekord Rens er erstatningsansvarlig overfor forbrugeren for sådanne skader.

Forbrugeren har oplyst, at han indleverede to habitter til rens og pres hos Rekord Rens. Et par dage senere afhentede forbrugeren habitterne, men opdagede, at reversen på begge jakker var ødelagt, og at presningen var meget dårligt udført, da der var flere ”forkerte folder” på begge jakker og begge par bukser. Forbrugeren reklamerede til den erhvervsdrivende den 14. maj 2015 og aftalte med den erhvervsdrivende, at denne skulle rense habitterne igen. Forbrugeren afhentede habitterne, men reklamerede igen over rensningen. Rekord Rens afviste, at habitterne var ødelagt, og anførte, at der måtte være noget galt med stoffet.

Forbrugeren har krævet erstatning på 5.800 kr., svarende til den samlede købspris for de to habitter.

Rekord Rens har afvist kravet. Rekord Rens har anført, at de to habitter er blevet tørrenset efter renseanvisningen.

Det fremgår af de sagkyndiges udtalelse, at revers og krave på begge jakker har rynker og buledannelser langs med sømme og kanter. De sagkyndige kan ved besigtigelsen konstatere, at buksernes sømme har trukket sig og medført svag rynkedannelse. Den konstaterede sammentrækning ved buksernes lynlås indikerer, at der kan være tale om en mindre krympning af sættene.

Herudover har den rensesagkyndige udtalt, at sættene med overvejende sandsynlighed er blevet vådrenset, og at der formentlig er tale om samme behandling for begge sæt. Sættene er ikke renset i overensstemmelse med renholdelsesmærkningen, da vådrensning ikke bør benyttes ifølge den anførte mærkning.

Rekord Rens må på denne baggrund anses for erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, som forbrugeren har lidt som følge af den uhensigtsmæssige rensebehandling.

Nævnet har herved lagt vægt på, at der er foretaget en ufagmæssig behandling af habitterne.

På baggrund af de sagkyndiges oplysninger og under hensyn til habitternes købspris og stand samt den kortvarige brug fastsættes erstatningen skønsmæssigt til 5.800 kr.

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 12. juli 2015, som er 30 dage efter den dag, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte forbrugerens klageformular til Rekord Rens v/Aitzaz Akram, og indtil Rekord Rens v/Aitzaz Akram efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med dagældende § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

 • Rasmus Damm, nævnets formand
 • Knud Fiil-Nielsen, indstillet af Dansk IT
 • Anita Barbesgaard, indstillet af Forbrugerrådet
 • Peter Saxov, indstillet af Dansk Erhverv
 • Elisabeth Fogtdal Nøjgaard, indstillet af Danske Forlag

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Rens af to habitter

Indklagede

 • Rekord Rens

  Godthåbsvej 18 A st

  2000 Frederiksberg

  26958164

Emne

Spørgsmål om den erhvervsdrivende har begået fejl i forbindelse med rensebehandlingen og om erstatning.

Juridisk Emne

Køb af tjenesteydelser

Sagsnummer

15/05327

Dato for afgørelse

16. november 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?