Adham Abou Taleb (Nordisk Service), København N

Firmatjek-sag
Forbrugeren købte flybilletter til syv personer i Adham Abou Talebs fysiske butik. Flyselskabet gik efterfølgende konkurs, og flybilletterne kunne derefter ikke benyttes. Al Jazeera v/Adham Abou Taleb havde ikke oplyst forbrugeren om, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb ikke var forbrugerens aftalepart. Nævnet vurderede, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb ikke tilstrækkeligt tydeligt havde oplyst forbrugeren om, at Al Jazeera v/Adham Abou Taleb indgik aftalen på vegne af flyselskabet, og at forbrugeren dermed havde haft føje til at gå ud fra, at aftalen blev indgået direkte med Al Jazeera v/Adham Abou Taleb. Nævnet lagde ligeledes vægt på, at flybilletterne var købt i Al Jazeera v/Adham Abou Taleb fysiske butik, og at forbrugeren ikke i forbindelse med købet blev oplyst om, at forbrugeren indgik aftalen med Al Jazeera v/Adham Abou Taleb, og heller ikke hvilken betydning dette ville have for forbrugerens retsstilling. Forbrugeren var derfor berettiget til at få købesummen tilbage.
Sidst opdateret: 19. april 2017

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: 

Adham Abou Taleb (Nordisk Service) skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 21.800 kr. til forbrugeren. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 18. juli 2012.

Adham Abou Taleb skal betale 13.600 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til forbrugeren.

Nævnets begrundelse for afgørelsen

Denne sag drejer sig om, hvorvidt forbrugeren kan kræve købesummen for flybilletter tilbagebetalt, fordi flybilletterne ikke kunne benyttes som følge af flyselskabets konkurs, herunder om Adham Abou Taleb (Nordisk Service) er forbrugerens aftalepart.

Forbrugeren har den 4. januar 2012 købt flybilletter til syv personer fra København til Beirut/Libanon tur/retur i Adham Abou Talebs fysiske butik. 

Forbrugeren har krævet købesummen på 21.800 kr. tilbagebetalt af Adham Abou Taleb som følge af, at flybilletterne ikke kunne benyttes. Forbrugeren har oplyst, at Adham Abou Taleb i forbindelse med købet ikke informerede om, at han ikke selv var forbrugerens aftalepart, og at han ikke har fået andre informationer, end hvad der fremgår af kvitteringen for billetterne og flybilletterne. På flybilletterne fremgår det, at Al Jazeera Travel er ”Selling Agent” uden nærmere uddybning heraf.

Adham Abou Taleb har ikke indsendt oplysninger i sagen. 

Det følger af aftalelovens § 1, at tilbud og svar på tilbud er bindende for afgiveren. Herved bliver tilbudsgiver og tilbudsmodtager aftalens parter. Hvis den erhvervsdrivende vil gøre gældende, at denne har indgået aftalen på tredjemands vegne og derfor ikke er forbrugerens aftalepart, har den erhvervsdrivende bevisbyrden for, at denne har oplyst forbrugeren om dette. 

Nævnet lægger til grund, at Adham Abou Taleb henvendte sig til forbrugere af fritidsrejser, og at Adham Abou Taleb ikke i forbindelse med købet har givet forbrugeren andre oplysninger, end hvad der fremgår af kvitteringen og flybilletterne. 

Det er nævnets vurdering, at Adham Abou Taleb ikke tilstrækkelig tydeligt har oplyst forbrugeren om, at Adham Abou Taleb indgik aftalen på vegne af flyselskabet, og at forbrugeren dermed har haft føje til at gå ud fra, at aftalen blev indgået direkte med Adham Abou Taleb. 

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at forbrugeren købte flybilletterne i Adham Abou Talebs butik, og at forbrugeren ikke i forbindelse med købet blev oplyst om, at forbrugeren ikke indgik aftalen med Adham Abou Taleb, og heller ikke hvilken betydning dette ville have for forbrugerens retsstilling. 

Det ændrer ikke herved, at Al Jazeera Travel stod angivet som ”Selling agent” på flybilletterne. 

Forbrugeren er derfor berettiget til at få købesummen på 21.800 kr. tilbagebetalt af Adham Abou Taleb, fordi han ikke modtog den ydelse, som han havde betalt for. 

Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 2, fra den 18. juli 2012, som er 30 dage efter den dag, forbrugeren sendte et anbefalet brev til Adham Abou Taleb med sit krav, og indtil Adham Abou Taleb efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren.

Beregning af omkostninger følger af dagældende forbrugerklagelovs § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i den dagældende bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet. 

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i den dagældende lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning

Nævnet var under mødet sammensat således:

  • Jon Esben Hvam, nævnets formand
  • Vagn Jelsøe, indstillet af Forbrugerrådet Tænk
  • Casper Schad, indstillet af FDM
  • Bo Dalsgaard, indstillet af Dansk Erhverv
  • Martin Jørgensen, indstillet af Dansk Erhverv

Afgørelse fra forbrugerklagenævnet

Køb af flybilletter hos et rejsebureau. Spørgsmål om rejsebureauet er forbrugerens aftalepart

Indklagede

Emne

Krav om erstatning for de flybilletter, som ikke kunne benyttes som følge af flyselskabets konkurs

Juridisk Emne

Køb af tjenesteydelser

Sagsnummer

12/10643

Dato for afgørelse

26. september 2016

Afgørelse offentliggjort

19. april 2017

Kunne du bruge siden?