Skip navigation

Middelfart MC (Susie Frendved)

Firma
Bogensevej 5
5500 Middelfart
18. september 2018
En forbruger købte en trafikskadet motorcykel af Middelfart MC v/Susie Frendved til 4.000 kr. Ved leveringen manglede der flere dele og en registreringsattest, som forbrugeren krævede udleveret. Den sagkyndige udtalte, at de enkelte dele kunne købes brugt. Den sagkyndige anslog værdien af reservedelene, hvis de havde været på motorcyklen, og registreringsattesten til ca. 800 kr. og den samlede genanskaffelsespris til ca. 1.650 kr. Nævnet lagde til grund, at Middelfart MC v/Susie Frendved ikke havde udleveret de dele, som forbrugere havde angivet, hvorfor forbrugeren var berettiget til et passende afslag i prisen. Nævnet fastsatte skønsmæssigt afslaget til 1.000 kr.
Sidst opdateret 15. februar 2019

Kunne du bruge siden?