GS Flyt ApS

Firma
c/o GoService Gammel Køge Landevej 115, 2.
2500 Valby
14. november 2017
Denne sag drejede sig om, hvorvidt forbrugeren var berettiget til erstatning for et bord, der blev beskadiget i forbindelse med en flytning foretaget af GS Flyt ApS, og om forbrugeren kunne få tilbagebetalt en del af det opkrævede vederlag. I forhold til det beskadigede indbo udtalte den sagkyndige, at der var opstået skader i forbindelse med flytningen, som ikke kunne udbedres. Nævnet lagde derfor til grund, at GS FLYT ApS havde handlet ansvarspådragende, hvorfor forbrugeren kunne kræve erstatning for skaderne. I forhold til det opkrævede vederlag var det nævnets vurdering, at GS FLYT ApS ikke var berettiget til en merudgift for flytteydelsen, hvorfor forbrugeren var berettiget til en tilbagebetaling af det opkrævede vederlag.
Sidst opdateret 26. april 2018

Kunne du bruge siden?