Skip navigation

Frede Jespersen (Woodco)

Firma
Dimen 55
6200 Aabenraa
18. juli 2018
Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er en mangel ved en bjælkehytte, og om forbrugeren kan kræve et passende afslag i købesummen. Den sagkyndige vurderede, at materialerne ikke var i overensstemmelse med beskrivelsen, og at der var leveret andre komponenter end dem, der var beskrevet i materialelisten. Nævnet vurderede, at bjælkehytten var mangelfuld. Nævnet lagde vægt på den sagkyndiges udtalelser, og hvad parterne havde aftalt ved aftaleindgåelsen. Nævnet vurderede, at forbrugeren kunne få et skønsmæssigt fastsat passende afslag i købesummen.
Sidst opdateret 13. december 2018

Kunne du bruge siden?